ยูนิตน้ำและอากาศขนาดกะทัดรัดสำหรับยูนิตทำฟัน Compact water and air units for dental treatment units KaVo Dental GmbH - Flu-Tech Co., Ltd - Burkert Thailand Distributor

ยูนิตน้ำและอากาศขนาดกะทัดรัดสำหรับ “ยูนิตทำฟัน” – KaVo Dental GmbH Dental Treatment Units

ยูนิตน้ำและอากาศขนาดกะทัดรัดสำหรับหน่วยรักษาทางทันตกรรม หรือ ยูนิตทำฟัน

Compact water and air block units for dental treatment units

KaVo Dental GmbH เป็นผู้ผลิตชั้นนำทางด้านผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม และถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2452 ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยนายอาลัวส์ คัลเทนบัค (Alois Kaltenbach) โครงสร้างธุรกิจหลักของ KaVo จะประกอบด้วยเครื่องมือทันตกรรม (Dental Instruments) อุปกรณ์ทำฟัน (Dental Equipment) ห้องแล็บปฏิบัติการ (Laboratory) และ ทันตกรรมศึกษา (Dental Education) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่น ได้แก่ เทอร์ไบน์ (Turbines) ด้ามกรอฟันและด้ามกรอแบบหักมุม (Handpieces and Contra-Angle Handpieces) อุปกรณ์วินิจฉัย (Diagnostics) อุปกรณ์การผ่าตัด (Surgical Tools) ยูนิตทำฟัน (Dental Engine Units) เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทันตกรรม KaVo Dental GmbH เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกและเป็นผู้บุกเบิกตลาดเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน ผลิตภัณฑ์ของ KaVo นำเสนอการออกแบบที่น่าดึงดูด การใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและน้อยที่สุด ใช้พื้นที่จํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีนวัตกรรมสุดไฮเทคที่นําสมัยหรือมี Innovative Operating Concept เป้าหมายของ KaVo Dental คือการนำเสนอหน่วยการรักษาฟันเฉพาะรายบุคคลที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการจากแหล่งเดียว (Single Source) และนี่คือจุดที่ Burkert เข้ามามีบทบาท

KaVo Dental Excellence - Bürkert Customer Reference - Dental Practice Equipment - Burkert Thailand Authorized Distributor Flutech

เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือสำหรับทันตแพทย์และผู้ป่วย

Reliable technology for dentists and patients
KAVO - Burkert - Flu-Tech

สำหรับทั้งแพทย์และผู้ป่วย การทำงานที่ราบรื่นของเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับสิ่งนี้ ยูนิตรักษาฟัน หรือ Dental Treatment Units จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่สูงมาก และทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เงียบ และไม่สร้างความรำคาญ ความท้าทายอยู่ที่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและปรับระบบให้เข้ากับความต้องการและความปรารถนาที่เปลี่ยนแปลงไปของทันตแพทย์และคนไข้แต่ละราย KaVo ให้ความไว้วางใจในความเชี่ยวชาญด้านระบบเกี่ยวกับของเหลวหรือของไหล และในความรู้พิเศษในด้านอินพุตของสื่อมีเดียของ Burkert

เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือสำหรับทันตแพทย์และผู้ป่วย

Water units and air units for dental treatment units

Bürkert ได้มอบหน่วยน้ำและหน่วยอากาศที่สมบูรณ์สำหรับหน่วยการรักษาทางทันตกรรมของบริษัทนี้ รวมไปถึงการเพิ่มส่วนประกอบ ชุดประกอบ ชิ้นส่วนอะไหล่ และชุดบำรุงรักษาอื่นๆ เข้าไปด้วย มากว่า 20 ปีแล้ว

การพัฒนาโซลูชันระบบต่อไปอย่างต่อเนื่อง

Working to further develop system solutions

โปรเจคใหม่ๆ จะถูกดำเนินการผ่าน Systemhaus ซึ่งเป็นศูนย์ระบบในครีสบาค “Criesbach” ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาระบบเหล่านี้โดยเฉพาะ ลูกค้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สถานที่นี้เสมอตั้งแต่ขั้นตอนแรก สู่ขั้นตอนการผลิตต้นแบบ และการผลิตจำนวนมาก

สิทธิประโยชน์และมูลค่าเพิ่มที่ลูกค้าได้รับ

Added value and benefits the customer gets
Systemhaus Burkert Reliably quality: thanks to around 30 years of combined experience in the applications Flutech Thailand

คุณภาพที่เชื่อถือได้ // Reliably Quality

ประสบการณ์ประมาณ 30 ปีในอุตสาหกรรมทันตกรรม

Burkert Systemhaus Safety in development: perfect understanding for all product requirements

ความปลอดภัยในการพัฒนา // Safety in Development

ความเข้าใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Working to further develop system solutions Systemhaus system centre in Criesbach Short implementation times: time is saved in development through close cooperation Burkert Thailand Authorized Distributor Flu-Tech

ระยะเวลาดำเนินการสั้น // Short Implementation Times

ประหยัดเวลาในการพัฒนาด้วยผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทุกฝ่าย

System Expertise / ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Medical and Dental Technology Industries - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flu-Tech Co., Ltd.

ทุกอย่างมาจากแหล่งเดียว // Everything from a Single Source 

ความเชี่ยวชาญด้านระบบที่ครอบคลุมสำหรับโซลูชันระบบที่ออกแบบมาอย่างดี

Enhanced flexibility: short reaction times in case of increasing demand with in-house Kanban warehouse Bürkert Thailand Flutech

ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น // Enhanced Flexibility

เวลาในการตอบสนองสั้นในกรณีที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นแย่างกะทันหัน โดย In-House Kanban Warehouse System หรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการผลิตและใบสั่งการเติมวัสดุในห่วงโซ่อุปทานแบบทันเวลาพอดี

KAVO ESTETICA E30 Dental Chairs perform “Made in Germany” - เก้าอี้ทันตกรรม เก้าอี้ทันตแพทย์ เตียงหมอฟัน ยูนิตทำฟัน - Flu-Tech Co., Ltd. - Thailand
KaVo ESTETICA™ E50 Life Dental Chairs เก้าอี้ทันตกรรม เก้าอี้นั่งคลินิกทันตกรรม เก้าอี้นั่งหมอฟัน เก้าอี้นั่งสัก ชุดเก้าอี้ทำฟัน ยูนิตทันตกรรม ยูนิตทำฟัน - ฟลูเทค

ศูนย์สุขอนามัยสำหรับบำบัดน้ำและฆ่าเชื้อ

Hygiene centre for water treatment and sterilisation

ศูนย์สุขอนามัย หรือ Hygiene Center เป็นหน่วยบำบัดน้ำและฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์ ซึ่งทําให้หน่วยบำบัดทั้งหมดสามารถมีคุณภาพนํ้า ความดัน อัตราการฆ่าเชื้อในน้ำ และอัตราการไหลที่แตกต่างกันไปตามแต่ละความต้องการ หน่วย Water Unit ช่วยแยกหน่วยบำบัดออกจากน้ำดื่มประปาสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติระดับชาติที่กล่าวว่า การมีช่องว่างอากาศในตัว (Integrated Air Gap) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าน้ำจากวงจรฆ่าเชื้อ (Sterilisation Circuit) ไม่สามารถถูกดูดย้อนกลับเข้าไปในแหล่งจ่ายน้ำในอาคารได้

ดูสินค้า Bürkert – Type KOMP – Various Components

Focus on the Bürkert solution | Best Practice -Air Block Supply Component for use in KaVo Dental Treatment Units and Hygiene Center - Flu-Tech Co., Ltd.

หน่วยลมอัดช่วยให้มั่นใจว่าได้รับแรงดันที่เหมาะสม

Air unit ensures the right pressure

หน่วยอากาศเป็นส่วนประกอบการจ่ายแรงดัน Pressure Supply สำหรับใช้ในหน่วยการรักษาทางทันตกรรม หรือ ยูนิตทำฟัน Air Unit ประกอบด้วยตัวควบคุมแรงดัน Pressure Controllers ที่แตกต่างกัน และมีฟังก์ชันแยกตัวกรองและคอนเดนเสทในตัว อากาศทั้งหมดจะได้รับการทำให้บริสุทธิ์ด้วยตัวกรองทางการแพทย์ และคอนเดนเสทที่ผลิตขึ้นหลังการบำบัดอากาศ เช่น อนุภาคน้ำและสิ่งสกปรกอย่างขี้ดิน จะถูกแยกออกจากกันโดยอัตโนมัติระหว่างการทำงาน

พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยด้วยฟังก์ชันสุขอนามัยอัจฉริยะ

Ready to use with safety, thanks to intelligent hygiene functions
ALWAYS THE RIGHT PRESSURE: THE AIR BLOCK KAVO ยูนิตทําฟัน The air block is a pressure supply component for use in dental treatment units. It contains various pressure controllers and features an integrated filter and condensate separation function. The entire air is purified with a medical filter and the accumulating condensate, which consists of water and impure particles, is automatically separated during operation of the unit.

ความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทางทันตกรรมและทันตแพทย์นั้นคือสิ่งที่ KaVo ให้ความสำคัญสูงสุด ดังนั้นพวกเขาจึงติดตั้งส่วนประกอบและโซลูชันของ Burkert กับเทคโนโลยีของตน เพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานของทั้งระบบมีประสิทธิภาพ อายุการใช้งานยาว และสะอาดที่สุด

ตัวอย่างฟังก์ชันสุขอนามัยอัจฉริยะ Intelligent Hygiene Functions ได้แก่
Better protection through the spray water non-return valve Protect your water supply system with the anti-suckback retraction in KaVo MULTIflex couplings and motors. This function prevents contaminated spray water from being drawn back into the tubes of the treatment unit.

Better protection through the spray water non-return valve
Protect your water supply system with the anti-suckback retraction in KaVo MULTIflex couplings and motors. This function prevents contaminated spray water from being drawn back into the tubes of the treatment unit.

Intensive germ reduction Intensive germ reduction assures perfect quality of cooling and rinsing liquids even with prolonged standing times.

Intensive germ reduction
Intensive germ reduction assures perfect quality of cooling and rinsing liquids even with prolonged standing times.

Removable parts Hand grips, silicone mats, mouth-rinsing bowls, instrument holders and swingarms are removable, easy to clean and in some cases even sterilizable.

Removable parts
Hand grips, silicone mats, mouth-rinsing bowls, instrument holders and swingarms are removable, easy to clean and in some cases even sterilizable.

Hygienic tubing The special materials used in the water-bearing hoses make it possible to prevent or eliminate the formation of biofil m in your treatment system .

Hygienic tubing
The special materials used in the water-bearing hoses make it possible to prevent or eliminate the formation of biofil m in your treatment system .

Automated permanent germ reduction Automatically operating permanent germ reduction with Oxygenal 6 prevents microorganisms from multiplying in your treatment system. The HYDROclean program in the ESTETICA E80/E70 Vision also provides for fully automated cleaning of the suction and drainage systems as well as disinfection with automatic dispensing of DEKASEPTOL Gel.

Automated permanent germ reduction
Automatically operating permanent germ reduction with Oxygenal 6 prevents microorganisms from multiplying in your treatment system.
The HYDROclean program in the ESTETICA E80/E70 Vision also provides for fully automated cleaning of the suction and drainage systems as well as disinfection with automatic dispensing of DEKASEPTOL Gel.

German Gas and Water Association [DVGW]-certified water block - The water block with free water inflow meets the DVGW requirements and prevents the possibility of back-contamination in your building supply line. Burkert Kavo Flutech

German Gas and Water Association [DVGW]-certified water block
The water block with free water inflow meets the DVGW requirements and prevents the possibility of back-contamination in your building supply line.

Contactless operation Functions such as the (wireless) foot controller and the contactless operation of the KaVoLUX 540 LED minimize the risk of cross-contamination and maximize safety for your patients.

Contactless operation
Functions such as the (wireless) foot controller and the contactless operation of the KaVoLUX 540 LED minimize the risk of cross-contamination and maximize safety for your patients.

Hygienic filters The easily and quickly replaceable suction filter screens save your employees a great deal of time during hygiene procedures.

Hygienic filters
The easily and quickly replaceable suction filter screens save your employees a great deal of time during hygiene procedures.

Instrument rinsing function according to RKI The variably adjustable flushing time is triggered by your assistants at the press of a button, allowing all water-bearing lines to be flushed automatically.

Instrument rinsing function according to RKI
The variably adjustable flushing time is triggered by your assistants at the press of a button, allowing all water-bearing lines to be flushed automatically.

A plus for hygiene In the KaVo treatment unit ESTETICA E80/E70 Vision, the containers of decontaminating agents and disinfectants can be introduced directly. The automatic dispensing and mixing of Oxygenal 6 and DEKASEPTOL Gel eliminates the time-consuming manual blending and refilling of the disinfectants by your assistants.

A plus for hygiene
In the KaVo treatment unit ESTETICA E80/E70 Vision, the containers of decontaminating agents and disinfectants can be introduced directly. The automatic dispensing and mixing of Oxygenal 6 and DEKASEPTOL Gel eliminates the time-consuming manual blending and refilling of the disinfectants by your assistants.

อ้างอิง: Bürkert, KaVo, SiamMed

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร: 02-384-6060  | ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th  | เว็บไซต์: https://flutech.co.th