แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Solenoid valves

จุดเด่นของ Airtec - Series MC-20

 • electrically operated
 • 5/2-way and 5/3-way
 • nominal size 3 mm
 • sub-base mounting
 

จุดเด่นของ Airtec - Series MS-18

 • electrically operated 3/2-way
 • nominal size 1,4 mm, G1/8
 

จุดเด่นของ Airtec - Series KM-09 and KM-10

 • electrically operated
 • 5/2-way and 5/3-way
 • nominal size 6 mm and G1/8
 • nominal size 9 mm and G1/4
 

จุดเด่นของ Airtec - Series M-22

 • electrically operated
 • 3/2-way
 • 5/2-way and 5/3-way
 • nominal size 14 mm, G1/2
 

จุดเด่นของ Airtec - Series M-07

 • electrically operated
 • 3/2-way, 5/2-way and 5/3-way
 • nominal size 9 mm
 • G1/4
 

จุดเด่นของ Airtec - Series M-05

 • electrically operated
 • 3/2-way, 5/2-way and 5/3-way
 • nominal size 6 mm
 • G1/8