จำหน่ายโซลินอยด์วาล์ว 2/2 ทาง 3/2 ทาง 4/2 ทาง 5/2 ทาง 12V, 24V, 220V ยี่ห้อ Burkert ตัวแทนจำหน่ายประเทศไทย

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid valve)

โซลินอยด์วาล์ว เป็นวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า วาล์วมีโซลินอยด์ซึ่งเป็นขดลวดไฟฟ้าที่มีแกนเฟอร์โรแมกเนติกที่ ทำหน้าที่ยก Plunger ที่ปิดรู Orifice ขั้น ทำให้ของหลวไหลผ่านได้ นี่คือหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการเปิดและปิดโซลินอยด์วาล์ว อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลินอยด์วาล์ว

2/2 Solenoid valves

3/2 Solenoid valves

Water Solenoid Valves

Steam Solenoid Valves

Hazardous Location

Solenoids valves

High Pressure

solenoid valves

Cryogenic valves

Media Seperated valves

Accessories