ตัวแทนจำหน่าย วาล์ว (Valve) โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ยี่ห้อ Burkert - บริษัท ฟลูเทค จำกัด

โซลินอยด์วาล์ว (Solenoid valve)

โซลินอยด์วาล์ว เป็นวาล์วควบคุมด้วยไฟฟ้า วาล์วมีโซลินอยด์ซึ่งเป็นขดลวดไฟฟ้าที่มีแกนเฟอร์โรแมกเนติกที่ ทำหน้าที่ยก Plunger ที่ปิดรู Orifice ขั้น ทำให้ของหลวไหลผ่านได้ นี่คือหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการเปิดและปิดโซลินอยด์วาล์ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2/2 Solenoids valves

3/2 Solenoids valves

Water Solenoid Valves

Steam Solenoid Valves

Hazardous Location

Solenoids valves

High Pressure

solenoid valves

Cryogenic valves

Media Seperated valves

Accessories