ควบคุมการผลิตยา ชีวเภสัชภัณฑ์ อยู่หมัดด้วย Bürkert All biopharmaceutical production under control - Burkert Thailand Authorized Distributor ตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไหย - Flutech Co., Ltd..jpg

ควบคุมการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์อยู่หมัดด้วย Burkert

ผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ • ผลิตยา • เภสัชภัณฑ์

All biopharmaceutical production under control~
เช่นเดียวกับหลายๆ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมยา หรือ เภสัชอุตสาหกรรม (ภาษาอังกฤษ: Pharmaceutical Industry) ก็กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเช่นกัน ระยะเวลาการผลิตยาจะต้องเร็วขึ้น ไลน์การผลิตจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และสามารถผลิตสินค้าจํานวนกว่าเดิมในขณะที่จะต้องใช้ทรัพยากรน้อยลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการที่จำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนสูง

Bürkert สร้างสรรค์ไอเดียต่างๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้สโลแกน “We make ideas flow~” ของทางแบรนด์ — ด้วยทีมที่มีประสิทธิภาพที่ประกอบด้วย ฝ่ายโปรเจค ที่ปรึกษาเฉพาะทาง และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Burkert จึงสามารถพัฒนาโซลูชันของเหลวที่ออกแบบเฉพาะสายการผลิตนั้นๆ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Productivity) ด้วยส่วนประกอบและโซลูชันที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายอัจฉริยะ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ โดยเฉพาะในระดับการทํางานของเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ และสามารถรวมเข้ากับหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ผลิตทั่วไปได้อย่างง่ายดาย

เนื่องด้วยเหตุผลข้างต้น โซลูชันระบบและโซลูชันอัตโนมัติของ Bürkert จึงถูกนำมาใช้อย่างประสบความสำเร็จและแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์มานานหลายทศวรรษ อีกทั้งยังตรงตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยทั้งหมด ปลอดภัยสำหรับการสัมผัสโดยตรงกับวัตถุดิบที่นํามาประกอบยา นํ้า และอาหาร มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียด ที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

Pharma made simple - Bürkert Fluid Control Systems - Burkert (Thailand) Authorized Distributor - FLU-TECH CO., LTD.
Specialist project partner enables efficient pharma application delivery - Manufacturing - Burkert (Thailand) Authorized Distributor Flutech Co., Ltd.

ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบแต่ละชิ้น เช่น วาล์วปลอดเชื้อ (Aseptic Valves) หรือไลน์การผลิตทั้งระบบ – Burkert สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในระบบของไหล (Fluidic Systems) เพิ่มสุขอนามัย (Hygiene Level) และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-Tech Processes) นอกเหนือจากนี้แล้ว Burkert ยังใส่ใจกับการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energies) ในการพัฒนาและการผลิตสินค้าของ Bürkert เอง โซลูชั่นของเบอร์เคิร์ตยังช่วยให้กระบวนการมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและช่วยประหยัดพลังงาน

ฟาร์มา 4.0 _ Pharma 4.0 - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech

ฟาร์มา 4.0 | Pharma 4.0

ระบบ Burkert ขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัลในภาคส่วนเภสัชกรรม การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Pharma 4.0 คือ การผสมผสานกันระหว่างระบบเทคโนโลยีสื่อสารและดิจิตอลกับระบบการผลิตยา หรือ ชีวเภสัชภัณฑ์ (ภาษาอังกฤษ: Biopharmaceutical) แบบดั้งเดิม เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น มีจํานวน มีความไวในการผลิต และมีคุณภาพที่ดีขึ้น Burkert จึงคอยปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติและเครือข่ายอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวินิจฉัย (Diagnostic) การเริ่มต้นสตาร์ทอัพ (Start-Up) หรือการบำรุงรักษา (Maintenance Processes)

ความเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม _ Extensive Pharmaceutical Expertise - Burkert Thailand Authorized Distributor - Futech

ความเชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรม | Extensive Pharmaceutical Expertise

ไม่ว่าสื่อชนิดใดก็ตาม แม้จะถูกหมัก กรอง แยก หรือบรรจุในขวดในระบบของลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมของไหลและที่ปรึกษาเฉพาะทาง Burkert สามารถพัฒนาระบบตามความต้องการ (Needs-Based) และตามแอปพลิเคชันการใช้งาน (Application-Related) สำหรับสายการผลิตยา / ชีวเภสัชภัณฑ์ / เภสัชภัณฑ์ ทุกไลน์

ทุกสิ่งทุกอย่างจากแหล่งเดียว _ Everything from a Single - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech

ทุกสิ่งทุกอย่างจากแหล่งเดียว | Everything from a Single Source

Burkert นำเสนอแนวคิดจากแหล่งเดียวที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพสูงและสามารถเชื่อถือได้ เนื่องจาก Burkert คิดอย่างครอบคลุมและคำนึงถึงทุกสิ่ง เช่น การบูรณาการในแนวตั้งในระดับสูง (High Level of Vertical Integration) ส่วนประกอบที่มีการประสานงานอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับโซลูชันที่สมบูรณ์ (Optimally Coordinated Components for Complete Solutions) ไปจนถึงการผลิตและการอนุมัติตู้ควบคุมภายในบริษัทเลย และกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ให้นํามาเลือกอย่างวาล์ว เซ็นเซอร์ และตัวควบคุมจำนวนมาก

โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทางเภสัชกรรม | Suitable Solutions for Numerous Pharmaceutical Process Steps

ในฐานะตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตและได้รับใบแต่งตั้ง หรือ Burkert (Thailand) Authorized Distributor มานานมากกว่าสองทศวรรษ บริษัท ฟลูเทค จํากัด ยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับสเปคของสินค้าที่เหมาะกับระบบไปจนถึงออกแบบโซลูชันที่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทุกท่าน

โครมาโตกราฟี | Chromatography

 • ข้อกำหนด การสกัดตัวกลางที่มีความบริสุทธิ์สูงภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ (Sterile Conditions / Process Conditions)
 • โซลูชัน Bürkert สำหรับกระบวนการโครมาโตกราฟีที่ปลอดภัย เราไม่เพียงแต่จัดหาวาล์ว Robolux ที่มีช่องว่างน้อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโซลูชัน Block ที่ออกแบบมาอย่างครอบคลุมอีกด้วย

การเติมและการบรรจุ | Filling & Packaging

 • ข้อกำหนด บรรจุสินค้าถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและปลอดภัย
 • โซลูชัน Bürkert เครื่องวัดอัตราการไหลที่มีหลายพารามิเตอร์ อย่าง FLOWave สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของตัวกลางได้อย่างรวดเร็ว และช่สยป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดจากด้วยสารตัวทำความสะอาด

การกรอง | Filtration

 • ข้อกำหนด ควบคุมความเร็วการไหล
 • โซลูชัน Bürkert วาล์วไดอะแฟรมแบบขับเคลื่อนไฟฟ้าช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ในระดับสูงมาก นอกจากนี้ Bürkert ยังมีระบบตู้ควบคุมที่สมบูรณ์แบบพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อการบูรณาการอย่างราบรื่น สามารถเข้ากับระบบควบคุม/เครือข่ายระดับสูงกว่าได้

กระบวนการหมัก | Fermentation

 • ข้อกำหนด จําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสภาวะที่สอดคล้องกันและการจ่ายสารสื่ออย่างถูกต้อง
 • โซลูชัน Bürkert วาล์ว เซ็นเซอร์ ตัวควบคุมการไหลของมวลเพื่อการควบคุมที่แม่นยำ ดําเนินการได้โดยอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

CIP (Cleaning In Place) / SIP (Sterilization In Place)

 • ข้อกำหนด สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์ในอุปกรณ์ ท่อ หรือส่วนประกอบที่ต้องถูกสุขลักษณะ
 • โซลูชัน Bürkert เทอร์มินัลวาล์วหรืแวาล์วแผง (Valve Islands) สำหรับกระบวนการ CIP และ SIP สามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมกระบวนการที่มีอยู่จากผู้ผลิตชั้นนำได้อย่างราบรื่น จึงทำให้วาล์วกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

น้ำบริสุทธิ์ | Pharmaceutical / Pharma Water

 • ข้อกำหนด การทําให้ Water for Injection (WFI), Sterile Water for Injection (SWI), น้ำกลั่น (Distilled Water), หรือไอน้ำบริสุทธิ์ (Pure Steam) พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • โซลูชัน Bürkert ด้วยโฟลมิเตอร์ FLOWave Burkert ได้พัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้เทคโนโลยี SAW หรือ Surface Acoustic Waves ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบและวินิจฉัยกระบวนการได้แบบเรียลไทม์ แม้จะใช้ตัวกลางที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำก็ตาม
Suitable solutions for numerous pharmaceutical process steps by Bürkert - Burkert (Thailand) Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd.

วัดผลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Measurably safe, measurably efficient

การวัด การควบคุม การกำกับดูแล – ผลิตภัณฑ์เด่นจาก Bürkert สำหรับอุตสาหกรรมยา / ชีวเภสัชภัณฑ์

บทความที่เกี่ยวข้อง (Related Articles)

โซลูชันระบบอัตโนมัติใหม่สำหรับการผลิตอินซูลิน – New Automation Solution for Insulin Production

โซลูชันระบบอัตโนมัติเทิร์นคีย์ (Turn-Key Automation Solution) สำหรับกระบวนการหมัก (Fermentation Process) และการผลิตอินซูลิน (Insulin Production) โดยร่วมงานกับ ZETA Biopharma GmbH สุขอนามัยและความน่าเชื่อถือเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน

หัวใจหลักของโซลูชันตู้คอนโทรล – ฐานยึดวาล์ว หรือ Valve Islands ของ Burkert

FLU-TECH ขอนำเสนอ โซลูชันตู้ควบคุมพร้อมติดตั้ง หรือ Ready-to-Mount Control Cabinet Solution อย่าง Burkert Type 8614 สามารถติดตั้งฐานยึดวาล์วไว้ด้วยกันได้ การมีตัวเลือกแมนิโฟลด์วาล์วที่หลากหลายทำให้มั่นใจได้ว่ามีตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกแอปพลิเคชัน

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Valve Island – ความหมาย การออกแบบ และข้อดี

ในระบบนิวเมติกส์ Valve Island เรียกอีกอย่างว่า แมนิโฟลด์วาล์ว ฐานตั้งวาล์ว อุปกรณ์ที่ทำมาจากวัสดุเช่น อลูมิเนียมหรือเหล็ก สำหรับร่วมวาล์วบนฐานยึด เป็นแมนิโฟลด์หรือฐานตั้งที่รวมวาล์วเดี่ยวหลายตัวไว้ด้วยกันในที่เดียว

AstraZeneca Saves Time and Space with Bürkert Process Controls

Bürkert Collaborates with AstraZeneca Australia AstraZeneca revolutionize their production facilities to meet growing global demand for

แหล่งข้อมูล: Bürkert Fluid Control Systems

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th