MECAIR PARTICULATE EMISSION PROBES

ในหลายๆ กรณี มีความจําเป็นต้องตรวจวัดอนุภาคที่สตรีมปล่อยไอเสียออกของกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม Mecair ใช้เทคโนโลยี ISE และ Triboelectric ขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและการตรวจจับถุงแตกหรือรั่วที่มีประสิทธิภาพ

Mecair - Filter Failure Alarm FFA
Mecair - Filter Failure Detector FFD

BENEFITS

 • Dramatically reduce downtime
  -Thanks to reliable and effective monitoring of your baghouse filtering performances
  -Dual alarm set points to detect and anticipate filter failures due to (i.e.) broken bags
 • Better overview
  -All models feature a 4-20mA output
  -The FFA features an easy to use external control unit with color display
 • Sensitive dependable measurement
  -Unaffected by build-up of particulate on the sensing rod
  -Alarm delay and data averaging user selectable to avoid false alarms
 • Wide operating range
  -Flue gases temperature can range from -20°C (-4°F) up to +250°C (+482°F)
  -Ambient temperature can range from -20°C (-4°F) up to +55°C (+131°F)
  -Dust level response from <1 mg/m3 to 500mg/m3
 • Certified to meet your needs
   -ATEX   
   -US-EPA MACT compliant (FFA only)
รายการสินค้า
เครื่องตรวจวัดการปล่อยมลพิษ MECAIR FILTER FAILURE ALARM

Mecair – FILTER FAILURE ALARM

 • Continuous monitoring of fabric filter baghouses for broken bags
 • Clear indication of system status through full color display
 • Provides dual alarm relays (early warning and set maximum limit)
 • Easy and user friendly system setting via external keypad
 • Has a 4-20mA output to feed a PLC or other devices
 • It’s ATEX Zone 2 (Gas) and 22 (Dust) certified
 • Acts as a preventive maintenance tool
View product Download Catalog
เครื่องตรวจวัดการปล่อยมลพิษ MECAIR FILTER FAILURE DETECTOR

Mecair – FILTER FAILURE DETECTOR

 • Continuous monitoring of fabric filter baghouses for broken bags
 • Detects significant changes in particulate emissions
 • Provides dual alarm relays (early warning and set maximum limit)
 • Minimize false alarms thanks to digital averaging of readings and user selectable delay
 • Has a 4-20mA output scaled to 0-200% of the limit alarm level to feed a PLC or other devices
 • It’s ATEX Zone 2 (Gas) and 22 (Dust) certified
view product Download Catalog

FUNCTIONAL DESCRIPTION

FFD และ FFA ใช้เทคโนโลยีโพรบกระแสไฟฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบ DC ไทรโบอิเล็กทริกทั่วไป เช่นเดียวกับระบบ AC ทางเลือก ซึ่งช่วยให้สามารถขยายช่วงความเร็วที่ระบบไม่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ ต้องขอบคุณเทคโนโลยีนั้น Goyen | นอกจากนี้ โพรบ Mecair ก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการสะสมของอนุภาคบนแกนตรวจจับ จึงขจัดข้อกังวลเรื่องการเคลื่อนตัวของสัญญาณ

ลักษณะการประจุเกิดขึ้นจากอนุภาคในกระแสลมที่ทำปฏิกิริยากับก้านตรวจจับ อุปกรณ์ทั้งสามจะแยกย่านความถี่เฉพาะออกจากลายเซ็นกระแสไฟ AC ที่ถูกเหนี่ยวนำ และกรองกระแสไฟตรงที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคโดยตรงออก เพื่อปฏิเสธสัญญาณที่อยู่นอกช่วงความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สัญญาณผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกกรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ นั่นคือสาเหตุที่หน่วยเหล่านี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลงความเร็วของอนุภาคน้อยลง และไม่ได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของอนุภาคใดๆ บนก้านตรวจจับ

APPLICATIONS

Pentair Goyen Mecair FFD, and FFA ถูกนำมาใช้ทั่วโลกเพื่อวัดความเข้มข้นของอนุภาคและตรวจจับความล้มเหลวของตัวกรองจากการกำหนดค่าต่างๆ เช่น ตัวกรองแบบถุง ตัวกรองแบบตลับ ตัวกรองเทียนเซรามิก รวมถึงตัวแยกไซโคลน และอื่นๆ

หัววัดการปล่อยฝุ่นละอองเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมและกระบวนการทุกประเภท รวมถึง:

 • การผลิตปูนซีเมนต์
 • การผลิตเหล็ก
 • ของเสียให้กับโรงงานพลังงาน
 • โรงไฟฟ้าถ่านหิน
 • แอปพลิเคชั่นการขุด
 • ระบบไซโลและสายพานลำเลียง
 • การจัดการสินค้าเทกอง
 • การเก็บฝุ่นอุตสาหกรรมทั่วไป
 • ปรับปรุงคุณภาพอากาศในที่ทำงานภายในอาคาร
 • ป้องกันการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตราย

APPROVALS

FFD
 • Atex zone 2 (Gas) and 22 (Dust)

FFA

 • Atex zone 2 (Gas) and 22 (Dust)
 • US-EPA MACT compliant