การวัดระดับของเหลว

บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวัดระดับของเหลว พร้อมกับอธิบายภาพรวมของวิธีการวัดห้าแบบที่ Burkert มี คำนิยาม การวัดระดับของเหลว หรือสื่ออื่นๆ ในอุตสาหกรรม เช่น ในถังเก็บ บ่อเก็บ ไซโล หรือช่องเปิด ทำได้โดยการแปลงค่าที่วัดได้มาเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณที่ออกจะถูกรวมเข้ากับวงจรควบคุมของอีกระบบ

Burkert Liquid Level Measurement

This article will be talking about general information about the filling level measurement with an