หัวใจหลักของโซลูชันตู้คอนโทรล – ฐานยึดวาล์ว หรือ Valve Islands ของ Burkert

.water .gas . hygienic .micro

The heart of the control cabinet solutions – our valve islands

ฐานยึดวาล์วที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรมการผลิตและเป็นหัวใจหลักของโซลูชันตู้ควบคุม // High-Performance Valve Islands are an Essential Part of Process Automation.

โซลูชันตู้ควบคุมพร้อมติดตั้ง หรือ Ready-to-Mount Control Cabinet Solution อย่าง Burkert – Type 8614 – Pneumatic Control Cabinet Solutions for Hygienic Process Environment สามารถติดตั้งฐานยึดวาล์วไว้ด้วยกันได้ การมีตัวเลือกแมนิโฟลด์วาล์วที่หลากหลายทำให้มั่นใจได้ว่ามีตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกแอปพลิเคชัน:

Direct Integration into the Siemens Peripheral System:

Direct integration into the Siemens peripheral system: Full software integration into the Siemens process control system PCS7 (AirLINE valve island Type 8644 and Type 8647). — ประกอบด้วยลักษณะการบูรณาการหรืออินทิเกรตกับหน่วยแสดงผลลัพธ์หรือลักษณะทางกายของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (ภาษาอังกฤษ: Peripheral System / Output Unit) ที่ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้มาจากการประมวลผล ยกตัวอย่างเช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ ซีดีรอม พล็อตเตอร์ แผ่นดิสเก็ตต์ เป็นต้น ของซีเมนส์ (Siemens) โดยตรง และการรวมระบบแบบเต็มรูปแบบในกระบวนการทางด้านไอทีและวิศวกรรม หรือ การรวมซอฟต์แวร์อย่างสมบูรณ์ Full Software System Integration (SI) ไปยัง ระบบควบคุมกระบวนการ (Process Control System) ของซีเมนส์ รุ่น PCS7

AirLINE Valve Island:

Direct Integration into the Siemens Peripheral System: Valve island for the new Siemens peripheral system - Flow Measurement Directly Installed - Bürkert Fluid Control Systems - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด

Fast Diagnostics or Feedback Directly to the Device and to the Central Controller:

Fast diagnostics or feedback directly to the device and to the central controller: Clear text and symbol display above the pilot valve (AirLINE Valve Island Type 8647 and Type 8652). — มีการวินิจฉัยที่รวดเร็วและปฏิกิริยาการตอบกลับฟีดแบคหรือผลสะท้อนกลับโดยตรง สามารถแสดงข้อความและสัญลักษณ์ที่ชัดเจนกว่าไพลอตวาล์ว (Pilot Valves)

AirLINE Valve Island:

Bürkert - Type 8614 - Pneumatic control cabinet solutions for hygienic process environments - โซลูชันตู้ควบคุมระบบลมสำหรับสภาพแวดล้อมกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ - เบอร์เคิร์ต / เบอร์เคิร์ท - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Bürkert - Type 8614 - Pneumatic central control cabinet solutions for hygienic process environments - ตู้ควบคุมลม ตู้ควบคุมนิวเมติกส์ ตู้คอนโทรล ระบบนิวเมติก / นิวแมติก - โซลูชันตู้ควบคุมระบบลมสำหรับสภาพแวดล้อมกระบวนการที่ถูกสุขลักษณะ - เบอร์เคิร์ต / เบอร์เคิร์ท - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด

Valves with Hot Swap Support:

Valves with hot swap support: Can be replaced during operation without shutting the installation down or affecting the neighboring valves. — วาล์วประเภทนี้รองรับฟังก์ชันการ Hot-Swap หรือ Hot Swapping คําว่า Hot ในเชิงเทคนิคหรือคอมพิวเตอร์ หมายถึง กำลังทำงาน Active หรือ Power On ส่วนคําว่า Swap หมายถึง การเปลี่ยนหรือสลับ ดังนั้นฟังก์ชั่นนี้ มีความหมายว่า การเปลี่ยนชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่ง โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิด-ปิดเครื่อง ในขณะที่เครื่องกำลังทำงานนั่นเอง ซึ่งทำให้สามารถเปลี่ยนวาล์วระหว่างการทำงานโดยไม่ต้องลดความดันอากาศ หรือ Depressurise วาล์วเทอร์มินัลทั้งหมด ไม่ต้องหยุดหรือชะลอกระบวนการหรือการติดตั้งทั้งหมด หรือส่งผลกระทบต่อวาล์วที่อยู่ใกล้เคียง

AirLINE QUICK Type 8640 Modular Valve Manifold Island Terminal for Pneumatics - Valve Functions: Hot Swap Version to 200 l/min - 3/2 NO, 3/2 NC, 3/2 dual function high density, 5/2 3/2, 3/2 high density, 5/2 - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Burkert Type 8644 - Remote Process Actuation Control System AirLINE - Siemens ET 200S - AirLINE and AirLINE Quick – Electrical/ Pneumatic Automation System - Solenoid Valves Type 0460 6524 6525 0461 6526 6527 - Vac. up to 10 bar - Bürkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Bürkert - Type 8644 - AirLINE and AirLINE Quick – Rockwell Point I/O System - AirLINE and AirLINE Quick Electrical-Pneumatic Automation System – Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Bürkert - Type 8644 - AirLINE and AirLINE Quick – electrical/ pneumatic Automation System – WAGO Remote I/O and Fieldbus Modules - WAGO I/O System 750 - - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Burkert Type 8905 - Online Analysis System - pH, chlorine / chlorine dioxide, conductivity, ORP sensor cubes - Bürkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Bürkert Type MS05 - TURB ISO - Turbidity Sensor Cube - คิวบ์เซ็นเซอร์วัดความขุ่น คิวบ์ตรวจวัดความขุ่น เซนเซอร์ตรวจวัด ความขุ่น - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Type MS02 - Chlorine (Cl2) or chlorine dioxide (ClO2) Sensor Cube - เซนเซอร์คิวบ์ ลูกบาศก์เซนเซอร์ เครื่องวัดคลอรีน เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระคลอรีนรวม หัววัดค่าคลอรีน อุปกรณ์ตรวจวัด อุปกรณ์วัดคลอรีน คลอรีนไดออกไซด์ - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Bürkert Type MS01 - pH Sensor Cube - คิวบ์เซ็นเซอร์วัดค่า pH ลูกบาศก์เซ็นเซอร์วัดค่า pH ของน้ำ ค่าที่แสดงความเป็นกรด-เบส Acid Base เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความเป็นกรด-ความเป็นด่างของสารละลาย พีเอชมิเตอร์ pH Meter Electrode เซนเซอร์สำหรับวัดค่าศักยภาพของไฮโดรเจน - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flu-Tech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด - flutech.co.th
Bürkert - Type MS03 - Conductivity Sensor Cube - เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า ค่าคอนดัก ลูกบาศก์เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า คิวบ์เซ็นเซอร์วัด การนำไฟฟ้า เซนเซอร์ตรวจวัด การนำไฟฟ้า เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำสารละลาย เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความนำไฟฟ้า Electrical Conductive Level Sensor / Conductor / Conduction - เบอร์เคิร์ต / เบอร์เคิร์ท- Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด

Additional Safety Function:

Additional safety function: Check valves in bleed duct. These prevent valves from being accidentally enabled by pressure peaks in the bleed duct, thus eliminating media mixing. — ฟังก์ชันความปลอดภัยเพิ่มเติมอย่างการติดตั้งเช็ควาล์ว (Check Valves) ที่เรียกอีกชื่อนึงว่า วาล์วกันกลับ หรือ บล็อควาล์ว คืออุปกรณ์ในระบบน้ำ ทำหน้าที่ควบคุมให้น้ำไหลไปในทิศทางเดียว ป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน ในท่อไล่อากาศ หรือ Bleed Duct ที่ถูกใช้ใรระบบไล่อากาศ Bleed Air System ที่ใช้เครือข่ายของท่อ วาล์ว และตัวควบคุมเรกูเลเตอร์ เพื่อนำอากาศที่มีความดันระดับปานกลางถึงสูงมาไล่อากาศจากส่วนคอมเพรสเซอร์ (Compressor Section) และ Auxiliary Power Unit (APU) หรือ แหล่งพลังงานสำรองของเครื่องจักร สร้างพลังงานไฟฟ้าและอากาศแรงดันสูง ไปยังตำแหน่งอื่นๆ ภายในตัวเครื่อง ฟังก์ชันความปลอดภัยเสริมเหล่านี้ช่วยป้องกันไม่ให้วาล์วทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยไม่เจตนา จากแรงดันพุ่งสูงฉับพลัน (Pressure Peaks) ในท่อไล่อากาศ Bleed Duct ช่วยลดการผสมสื่อตัวกลาง (Eliminate Media Mixing)

Bürkert - Type TRG001 - Flow restrictor, flow restrictor silencer, control valve, double check valve, quick bleed valve - Industrial Safety Option - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด
Bürkert Type 0498 - Double pilot controlled check valve for realising 5/3 way function with all ports blocked - Additional Safety Function or Option - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด

AirLINE Quick Base Plate:

The AirLINE Quick base plate allows direct installation of the valve island in the control cabinet floor or wall. — แผ่นรองฐาน (Base Plate) ในเชิงวิศวกรรม คือ ฐานรองรับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมที่มักจะทำจากแผ่นโลหะ รุ่น AirLINE Quick ของ Burkert ช่วยให้สามารถติดตั้งฐานยึดวาล์ว (Valve Terminal) บนพื้นตู้หรือผนังตู้ควบคุม Control Cabinet ได้โดยตรง

AirLINE QUICK Type 8640 Modular Valve Manifold Island Terminal for Pneumatics - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flutech Co., Ltd. - ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท ฟลูเทค จํากัด

บทความที่เกี่ยวข้อง:

 โซลูชันระบบอัตโนมัติใหม่สำหรับการผลิตอินซูลิน – New Automation Solution for Insulin Production

 โซลูชันระบบกระบวนการอุตสาหกรรมอัตโนมัติแห่งอนาคตสำหรับโรงงานเคมี

  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Valve Island – ความหมาย การออกแบบ และข้อดี

  PLC หรือ Programmable Logic Controller คืออะไร 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Valve Islands:

Burkert Type 8640 - Modular valve island for pneumatics Burkert Flu-Tech Thailand

Burkert – Type 8640 – Modular Valve Island for Pneumatics

จุดเด่นของ Type 8640

 • ดีไซน์กะทัดรัด
 • ตู้ควบคุมมีความยืดหยุ่นสูงเนื่องจาก AirLINE Quick
 • การกำหนดค่าโมดูลาร์แบบแยกส่วน (Modular Configuration)
 • การเปลี่ยนวาล์วง่าย (พร้อมตัวเลือก “P-Shut-Off” ที่สามารถทำได้ระหว่างการทำงาน)
Burkert – Type 8644 – AirLINE Remote Process Actuation Control System - Burkert Thailand Authorized Distributor - Flu-Tech Co., Ltd. - บริษัท ฟลูเทค จํากัด

Burkert – Type 8644 – AirLINE Remote Process Actuation Control System

จุดเด่นของ Type 8644

 • อัตราการไหลสูง
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • การออกแบบที่กะทัดรัด
 • อินเตอร์เฟสฟิลด์บัสที่เป็นทันสมัย
 • การผสานรวมระหว่างฟิลด์บัส ไพลอตวาล์ว และโมดูล I/O
Type 8647 - AirLINE SP – Electro-Pneumatic automation system Burkert Thailand Flu-Tech

Burkert – Type 8647 – AirLINE SP Electro-Pneumatic Automation System

จุดเด่นของ Type 8647

Burkert – Type 8652 – AirLINE Optimized Valve Island for Process Automation - Flu-Tech Thailand - Authorized Distributor

Burkert – Type 8652 – AirLINE Optimized Valve Island for Process Automation

จุดเด่นของ Type 8652

 • วินิจฉัยง่ายด้วยจอแสดงผล LC Display
 • ฟังก์ชันนิวแมติกส์ทําให้มีความน่าเชื่อถือ
 • สามารถออกคำสั่งนิรภัยปิดการทํางานของวาล์ว
 • ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการติดตั้งที่ด้านล่างของตู้คอนโทรล
 • มีสเป็คเสริมเพื่อป้องกันการระเบิดตาม ATEX / IECEx Zone 2

อ้างอิง: Bürkert, Valve Islands, Britannica, B1, Pokawin, SKYBRARY

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร: 02-384-6060  | ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th  | เว็บไซต์: https://flutech.co.th