แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1200 SERIES FIXINGS – ACCESSOIRES

  • Ordering code : 1200.Ø.01 ( 1 piece )

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1200 STAINLESS STEEL SERIES

Fluid : Filtered air and preferably lubricated
Max. pressure : 10 bar
Bore Cushioning lenght : Ø     16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm  15 - 18 - 18 - 18 - 22 - 22 - 25

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - SENSOR CLAMPS – 1200 SERIES ACCESSORIES

  • Sensor clamps - codes 1500._, RS._, HS._
  • Ordering code : 1260.Ø.F