แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

ข้อต่อฟิตติ้งรุ่นใหม่ 53000 Series จาก Aignep : The New 53000 Series Of Fittings - Article : บทความ - บริษัท ฟลูเทค จำกัด - Flu-Tech Co., Ltd. - Thailand Distributor

New

จุดเด่นของ AIGNEP Series 53130

 • Conformed NSF 169, 1935/2004/CE, DM 174
 • Quick connection and disconnection
 • Full Flow and Vacuum resistant
 • Light weight
 • Low-cost alternative to stainless steel
 • Large range
 • Silicon Free

New

จุดเด่นของ AIGNEP Series 53116

 • Conformed NSF 169, 1935/2004/CE, DM 174
 • Quick connection and disconnection
 • Full Flow and Vacuum resistant
 • Light weight
 • Low-cost alternative to stainless steel
 • Large range
 • Silicon Free

New

จุดเด่นของ AIGNEP Series 53040

 • Conformed NSF 169, 1935/2004/CE, DM 174
 • Quick connection and disconnection
 • Full Flow and Vacuum resistant
 • Light weight
 • Low-cost alternative to stainless steel
 • Large range
 • Silicon Free

New

จุดเด่นของ AIGNEP Series 53261

 • Conformed NSF 169, 1935/2004/CE, DM 174
 • Quick connection and disconnection
 • Full Flow and Vacuum resistant
 • Light weight
 • Low-cost alternative to stainless steel
 • Large range
 • Silicon Free

New

จุดเด่นของ AIGNEP Series 53230

 • Conformed NSF 169, 1935/2004/CE, DM 174
 • Quick connection and disconnection
 • Full Flow and Vacuum resistant
 • Light weight
 • Low-cost alternative to stainless steel
 • Large range
 • Silicon Free