ตัวระบุตำแหน่ง NC Locator

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MLGA Multi-Axes Locator for Geometric Alignments

Positioning locator with interpolated electric actuators with ball bushings and brushless servo motors, all controlled by a digital driver system to provide the geometric alignments

pruducts

Pneumax - MLGA Multi-Axes NC Locator for Geometric Alignments - Flu-Tech Thailand

MLGA NC Locator

  • High Protection (การป้องกันสูง)
  • High Resistance (ความต้านทานสูง)
  • Compact Design (การออกแบบกะทัดรัด)
  • High Repeatability (ความสามารถในการทำซ้ำสูง)
  • User-Friendly Interface (มีส่วนต่อประสานที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้)
Go to products download catalog