Thermal Mass Flow Meter

FLOW 

Thermal Mass Flow Meter เครื่องวัดการไหลของมวลความร้อน วัดการไหลของมวลก๊าซในกระบวนการต่างๆ และมีข้อดีที่แตกต่างกัน เช่น ความสามารถในการทำซ้ำ การบำรุงรักษาต่ำ และการทำงานในช่วงการไหลที่กว้าง เครื่องวัดอัตราการไหลของมวลความร้อนเป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำในการตรวจวัดการไหลของมวลก๊าซโดยตรง (แทนการไหลตามปริมาตร) สำหรับก๊าซอุตสาหกรรม ก๊าซอัด และก๊าซอื่นๆ อุปกรณ์นี้ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายซึ่งรวมถึงอากาศและก๊าซชีวภาพ (โรงบำบัดน้ำเสีย) คาร์บอนไดออกไซด์ (การผลิตเครื่องดื่มและการแช่เย็น) อาร์กอน (การผลิตเหล็ก) ก๊าซธรรมชาติ (การควบคุมการป้อนหัวเผาและหม้อไอน้ำ) และไนโตรเจนและออกซิเจน ( การผลิตทั่วไป)

PRODUCT

Thermal Mass Flow Meter เครื่องวัดการไหลมวลความร้อน ยี่ห้อ FPC

Thermal Mass Flow Meter

 • Measuring the mass flow or volume flow of gas.
 • Wide range: 0.1Nm/s~100Nm/s for gas.
 • Can detec gas leak on pipe.
 • Good vibration resistance and long service life.
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
SmartMeasurement -ATMF Thermal Mass Flow

Insertion Style Dispersion Flow Meter

 • Direct mass flow measurement of any gas with actual gas calibration
 • Opto-isolated outputs, with graphic display
 • Tracking of overall gas consumption over a turndown ratio of at least 100:1
 • Up to four in-dependent switch able flow curves
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Inline Style Dispersion Flow Meter

Insertion Style Dispersion Flow Meter

 • Direct mass flow measurement of any gas with actual gas calibration
 • Opto-isolated outputs, with graphic display
 • Tracking of overall gas consumption over a turndown ratio of at least 100:1
 • Up to four independent, switchable flow curves
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8746 - Mass flow controller (MFC) - Mass flow meter (MFM) for gases

Burkert – Type 8746 – Mass Flow Controller (MFC) / Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • Long-term stability of the flow calibration
 • Nominal flow ranges from 20 l/min up to 2500 l/min
 • Simpler device exchange due to configuration memory
 • Optional: ATEX II Cat. 3G/D or USP Class VI, FDA, EC 1935 conformity
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Type 8745 - Mass Flow Controller (MFC): Mass Flow Meter (MFM) for Gases Burkert Thailand Distributor

Burkert – Type 8745 – Mass Flow Controller (MFC) / Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • High accuracy and repeatability
 • Nominal flow ranges from 20 l/min up to 2500 l/min
 • Easy device exchange through configuration memory
 • Communication via standard signals or Industrial Ethernet
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8742 - Mass Flow Controller (MFC) - Mass Flow Meter (MFM) for gases

Burkert – Type 8742 – Mass Flow Controller (MFC) / Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • Long-term stability of the flow calibration
 • Nominal flow ranges from 0.010 l/min to 160 l/min
 • Easy device exchange due to configuration memory
 • Optional: ATEX II Cat. 3G/D or USP Class VI, FDA, EG 1935 conformity
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8741 - Mass flow controller (MFC) - mass flowmeter (MFM) for gases

Burkert – Type 8741 – Mass Flow Controller (MFC) / Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • Very fast response times
 • High accuracy and repeatability
 • Nominal flow ranges from 0.010 l/min to 160 l/min
 • Optional: USP Class VI, FDA, EG 1935 conformity
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert - Type 8735 - Multi-channel mass flow controller (MFC) - meter (MFM) for gases

Burkert – Type 8735 – Multi Channel Mass Flow Controller (MFC) /Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • Very fast response times
 • High accuracy and repeatability
 • Modular combination with additional modules
 • Tailor-made system without development effort
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert - Type 8703 - Mass Flow Meter (MFM) for Gases

Burkert – Type 8703 – Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • High accuracy
 • Compact version
 • Very fast response times
 • Digital communication via RS485
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8702 - Mass Flow Meter for Gases (MFM)

Burkert – Type 8702 – Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • High accuracy
 • Protection class IP 65
 • Very fast response times
 • Optional: Fieldbus interface
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert -Type 8701 - Mass Flow Meter for Gases (MFM)

Burkert – Type 8701 – Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • High accuracy
 • Very fast response times
 • Optional: Fieldbus interface
 • Nominal flow ranges from 0.010 l/min to 80 l/min
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8700 - Mass Flow Meter for Gases (MFM)

Burkert – Type 8700 – Mass Flow Meter (MFM) for Gases

 • High accuracy
 • Optional: Fieldbus interface
 • Applicable for aggressive gases
 • Nominal flow ranges from 0.005 l/min to 15 l/min
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8008 - Flowmeter for gases

Burkert – Type 8008 – Flowmeter for Gases

 • Pipe sizes up to 2″
 • Integrated display
 • Thermal mass flow measurement
 • Standard and Heavy Duty version available
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8007 - Flowmeter for gases

Burkert – Type 8007 – Flowmeter for Gases

 • Integrated Display
 • Easy installation under pressure
 • Standard and Heavy Duty version available
 • Usable in pipes from 1/2 ” up to 12″ (DN300)
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG
Burkert-Type 8006 - Mass Flow Meter (MFM)

Burkert – Type 8006 – Mass Flow Meter (MFM)

 • High accuracy
 • Fast response time
 • Protection class IP65
 • Optional: Fieldbus interface
VIEW PRODUCT DOWNLOAD CATALOG