Pneumax-Slide-3

Pneumatics Valves

Pneumatic Valves หรือ วาล์วควบคุมทิศทางนิวเมติกส์โดยใช้ลม เหมาะกับการใช้งานกับตัวกลางที่สามารถบีบอัดได้ เช่น Mechanical Valves, Solenoid valves, Pneumatic Valves, Standard Valves, Ex-plosion proof valves, single/double-acting pneumatic cylinders, valve terminals, rodless cylinders, directional control valves and control elements เป็นต้น
 
ระบบนิวเมติกส์ ทํางานบนพื้นฐานของความดันอากาศ ซึ่งหมายความว่าอากาศอัดเป็นสื่อกลางที่ถ่ายโอนพลังงานไปยังผู้ใช้ที่แตกต่างกันในระบบ ตัวอย่างเช่นไปยังกระบอกสูบเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวหรือกริปเปอร์เพื่อให้ได้ทั้งการเคลื่อนไหวและแรงยึดเกาะ
 
โครงสร้างและการทํางานของระบบนิวเมติกส์สามารถทําให้ชัดเจนโดยใช้แผนภาพนิวเมติกส์ สิ่งนี้มีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่การจ่ายอากาศและท่ออากาศหรือท่อไปจนถึงผู้บริโภค (แอคชูเอเตอร์) การควบคุมและวาล์ว

Burkert

Solenoid Valves

Airtec

Solenoid Valves

Pneumax spa

Mechanical Valves

AIRTEC

Pneumatics Valves

AIRTEC

Standard Valves

AIRTEC

Valve Terminals