ความแตกต่างระหว่างอัลตราโซนิกและเครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์

ความแตกต่างระหว่างอัลตราโซนิกและเครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์

การวัดระดับเป็นงานที่สำคัญในอุตสาหกรรม และเซนเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิกและเซนเซอร์วัดระดับเรดาร์ก็เป็นทางเลือกเทคโนโลยีทั่วไปสองประการ วิธีการเลือกก็เป็นทางเลือกที่สำคัญเช่นกัน บทความนี้จะพูดถึง ความแตกต่างระหว่างอัลตราโซนิกและเครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์

เซนเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิกคืออะไร

เซนเซอร์ระดับอัลตราโซนิก (Ultrasonic level sensor) เป็นเซนเซอร์ที่ใช้หลักการอัลตราโซนิกในการวัดความสูงของพื้นผิวของเหลวหรือของแข็ง ตระหนักถึงการวัดระดับของเหลวโดยการส่งพัลส์อัลตราโซนิคและวัดเวลาที่พัลส์กลับมาเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างพื้นผิวของของเหลวและเซนเซอร์

หลักการทำงานของเซนเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิก

 1. การส่งสัญญาณอัลตราซาวนด์: เซนเซอร์จะส่งสัญญาณอัลตราซาวนด์เป็นพัลส์สั้นๆ ผ่านเครื่องส่งอัลตราซาวนด์ในตัว
 2. การแพร่กระจายของพัลส์: พัลส์อัลตราโซนิกแพร่กระจายด้วยความเร็วของเสียงไปยังพื้นผิวของของเหลวและสะท้อนโดยพื้นผิวของของเหลว
 3. รับสัญญาณที่สะท้อน: เครื่องรับของเซนเซอร์จะรับสัญญาณอัลตราโซนิกที่สะท้อนจากพื้นผิวของเหลว
 4. คำนวณระยะทาง: ตามความแตกต่างของเวลาระหว่างการส่งและรับ เซนเซอร์จะคำนวณเวลาการแพร่กระจายของอัลตราโซนิกและคูณความเร็วของเสียงด้วยความแตกต่างของเวลาเพื่อให้ได้ระยะห่างระหว่างพื้นผิวของเหลวและเซนเซอร์
 5. ข้อมูลระดับเอาต์พุต: โดยการแปลงระยะทางเป็นระดับของเหลว เซนเซอร์จะส่งข้อมูลระดับของเหลวออกมาเพื่อการตรวจสอบหรือควบคุมการใช้ระบบ
Burkert Type 8177 - Ultrasonic level measuring device

ประเภทของเซนเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิก

 1. เครื่องวัดระดับอัลตราโซนิกแบบติดตั้งด้านข้าง: ติดตั้งบนผนังด้านข้างของภาชนะ โดยจะวัดความสูงของของเหลวหรือวัสดุโดยการส่งและรับคลื่นอัลตราโซนิก สามารถติดตั้งเซนเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิกบนผนังด้านข้างของภาชนะเพื่อทำการวัดได้
 2. เกจวัดระดับอัลตราโซนิกแบบจุ่ม: ติดอยู่ในของเหลว จุ่มบางส่วนหรือทั้งหมดในของเหลว ใช้ในการวัดระยะห่างจากพื้นผิวของของเหลวถึงเซนเซอร์
 3. เกจวัดระดับอัลตราโซนิกช่องเปิด: ใช้ในการวัดระดับของเหลวในช่องเปิด ช่อง หรือแม่น้ำ โดยการวัดระยะห่างจากพื้นผิวของเหลวถึงเซนเซอร์เพื่อรับข้อมูลระดับของเหลว
 4. เกจวัดระดับอัลตราโซนิกท่อแบบปิด: เหมาะสำหรับท่อหรือภาชนะปิด โดยผ่านผนังท่อเพื่อสะท้อนคลื่นอัลตราโซนิกเพื่อวัดความสูงของระดับของเหลวหรือวัสดุ
 5. เกจวัดระดับอัลตราโซนิกแบบพัลซ์: ใช้พัลส์สั้นของคลื่นอัลตราโซนิกเพื่อกำหนดความสูงของระดับของเหลวโดยการวัดเวลาสะท้อนของพัลส์

การใช้งานของเซนเซอร์วัดระดับอัลตราโซนิก

 1. การตรวจสอบถังเก็บของเหลว: ใช้เพื่อวัดความสูงแนวนอนของของเหลวในถังเก็บของเหลวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับ
 2. การตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม: ใช้เพื่อตรวจสอบระดับแหล่งน้ำธรรมชาติ แม่น้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ เพื่อการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำ
 3. การบำบัดน้ำเสีย: ใช้เพื่อตรวจสอบระดับขั้นตอนต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบำบัด

เครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ (Radar Level Meter) คืออะไร

เซนเซอร์วัดระดับเรดาร์ (Radar level sensor) เป็นเครื่องมือที่ใช้คลื่นเรดาร์ในการวัดระยะห่างถึงพื้นผิวของของเหลวหรือของแข็ง โดยจะกำหนดระยะห่างระหว่างพื้นผิวของของเหลวและมิเตอร์วัดระดับเรดาร์โดยการส่งคลื่นเรดาร์และวัดเวลากลับของคลื่น ทำให้สามารถวัดระดับของเหลวได้อย่างแม่นยำ อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์

Radar Level Meter เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ - SUP-RD
Finetek - FR3 FMCW เครื่องวัดระดับแบบเรดาร์ (Radar Level Meter)
Burkert-Type 8137 - Radar level meter for higher pressure ranges

หลักการทำงานของเซนเซอร์วัดระดับแบบเรด้าร์

 1. การส่งคลื่นเรดาร์: เซนเซอร์ระดับเรดาร์ส่งพัลส์สั้นของคลื่นเรดาร์ผ่านเสาอากาศเรดาร์ในตัว
 2. การแพร่กระจายของคลื่น: คลื่นเรดาร์เดินทางด้วยความเร็วแสงผ่านอากาศ และจะสะท้อนบางส่วนเมื่อพบกับพื้นผิวของเหลวหรือของแข็ง
 3. การรับสัญญาณที่สะท้อน: เครื่องรับของมาตรวัดระดับเรดาร์จะรับสัญญาณคลื่นเรดาร์ที่สะท้อนจากพื้นผิวของเหลวหรือของแข็ง
 4. คำนวณระยะทาง: ตามความแตกต่างของเวลาระหว่างการส่งและรับ เครื่องวัดระดับเรดาร์จะคำนวณเวลาของการแพร่กระจายคลื่นเรดาร์และคูณความแตกต่างของเวลาด้วยความเร็วแสงเพื่อให้ได้ระยะห่างระหว่างพื้นผิวของเหลวและเครื่องวัดระดับเรดาร์
 5. -ข้อมูลระดับของเหลวขาออก: โดยการแปลงระยะทางเป็นความสูงของระดับของเหลว เครื่องวัดระดับเรดาร์จะส่งข้อมูลระดับของเหลวสำหรับการตรวจสอบหรือควบคุมการใช้ระบบ

เครื่องวัดระดับเรดาร์มักจะมีข้อดีคือมีความแม่นยำสูง ความน่าเชื่อถือสูง และการบังคับใช้กับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ดังนั้นจึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม การใช้น้ำทางอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆ

ประเภทของเซนเซอร์วัดระดับแบบเรด้าร์

เซนเซอร์ระดับเรดาร์มีสองประเภทหลัก ได้แก่ เรดาร์คลื่นนำทาง (TDR) และเรดาร์แบบไม่สัมผัส เรดาร์คลื่นนำทางจะทำให้คลื่นแพร่กระจายผ่านสายไฟนำไฟฟ้าหรือคลื่นนำทาง ในขณะที่เรดาร์แบบไม่สัมผัสจะกระจายคลื่นผ่านอากาศโดยตรง

การใช้งานเซนเซอร์วัดระดับแบบเรด้าร์

 • เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมี
 • ของแข็งที่เป็นเม็ด
 • ยา
 • น้ำเสีย

ความแตกต่างระหว่างเซนเซอร์ระดับอัลตราโซนิกและเรดาร์

ลักษณะเฉพาะ
Ultrasonic Level Sensor
Radar Level Sensor
Measurement Principle
การวัดความสูงของระดับของเหลวโดยใช้พัลส์อัลตราโซนิก
การวัดความสูงของพื้นผิวของเหลวโดยใช้คานเรดาร์
Applicable media
เหมาะสำหรับสื่อของเหลวส่วนใหญ่ รวมถึงของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
เหมาะสำหรับสื่อของเหลวและของแข็งหลายประเภท โดยไม่ขึ้นกับคุณสมบัติของของเหลว
Measuring accuracy
มีความแม่นยำสูง โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงมิลลิเมตร
มีความแม่นยำสูง โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงมิลลิเมตรถึงเซนติเมตร
Installation position
ติดตั้งได้ง่ายที่ด้านบนหรือด้านข้างของภาชนะ
ตำแหน่งการติดตั้งที่ยืดหยุ่น ด้านบน ด้านข้าง หรือด้านล่างของภาชนะ
Environmental influences
ได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุณหภูมิ ความชื้น และก๊าซ
มีความเสถียรต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิและความชื้น
Application-oriented
เหมาะสำหรับงานวัดระดับทั่วไป
เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน อุณหภูมิสูง แรงดันสูง ฯลฯ

สรุป

ความแตกต่างระหว่างอัลตราโซนิกและเครื่องวัดระดับแบบเรด้าร์ มีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง และเหมาะสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน เมื่อเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุน ความถูกต้อง และสภาพแวดล้อม และการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลตามความต้องการเฉพาะ เทคโนโลยีทั้งสองมีบทบาทสำคัญในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยมอบโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการวัดระดับของเหลว

อ้างอิง: Burkert, Fine-Tek, FPC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา: 

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th