กระบอกลม Single Acting และ Double Acting แตกต่างกันอย่างไร - Flu-tech

กระบอกลม Single Acting และ Double Acting แตกต่างกันอย่างไร

กระบอกลม Single Acting และ Double Acting เป็นแอคชูเอเตอร์สองตัวที่ใช้กันทั่วไปในงานอุตสาหกรรม การเลือกประเภทกระบอกลมเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแรงและการเคลื่อนที่ที่ต้องการ และข้อกำหนดในการใช้งานเฉพาะ บทความนี้จะสำรวจความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง กระบอกลม Single Acting และ Double Acting และ อธิบายถึงข้อดี ข้อเสีย และความเหมาะสมเฉพาะการใช้งาน

สารบัญเนื้อหา

 • หลักการทำงานของกระบอกลม
 • กระบอกลมแบบ Single Acting
 • กระบอกลมแบบ Double Acting
 • การเลือกกระบอกลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • คำถามที่พบบ่อย
กระบอกลม Single Acting และ Double Acting - Flu-tech

กระบอกลมแบบ Single acting และแบบ Double acting

หลักการทำงานของกระบอกลม

กระบอกลม (Cylinder) จะแปลงพลังงานลมอัดให้เป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น เมื่ออากาศอัดถูกส่งไปยังปลายด้านหนึ่งของกระบอกลม แรงดันจะดันลูกสูบหรือแกนซึ่งทำหน้าที่ทางกล วาล์วจะควบคุมการไหลของอากาศอัดเข้าและออกจากกระบอกสูบ ซึ่งควบคุมการเคลื่อนไหวของลูกสูบหรือก้านสูบ ประสิทธิภาพและความแม่นยำของการทำงานของกระบอกลมขึ้นอยู่กับขนาด รูปร่าง และวัสดุของลูกสูบและกระบอกลม ตลอดจนความดันและอัตราการไหลของอากาศอัด เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบอกลมโดยการอ่าน บทความกระบอกลมของเรา

กระบอกลมแบบ Single-acting

กระบอกลมแบบ Single acting ทำงานในทิศทางเดียว อากาศอัดจะเข้ามาด้านหนึ่งและดันลูกสูบไปอีกด้านหนึ่ง เมื่อระบบจ่ายลมปิด สปริง หรือแรงภายนอกจะทำให้ลูกสูบกลับสู่ตำแหน่งเดิม 

หลักการทำงานของกระบอกลมแบบ Single-acting: อากาศอัดจะดันลูกสูบไปในทิศทางเดียว และสปริงอัดจะทำให้ลูกสูบกลับสู่ตำแหน่งเดิม

ข้อดีและข้อเสีย

กระบอกลมแบบ Single-acting มีข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้:

ข้อดี

 • ต้นทุน (Cost): กระบอกลมแบบ Single-acting เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานที่ต้องการการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวเท่านั้น
 • ความดันอากาศ (Air pressure): กระบอกลมเหล่านี้ต้องการแรงดันอากาศน้อยกว่ากระบอกลมแบบ Double acting
 • ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ (Fail safe): หากแรงดันอากาศหายไปเนื่องจากการทำงานผิดปกติ สปริงในกระบอกลมจะทำให้ลูกสูบกลับสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ

ข้อเสีย

 • การควบคุม (Control): แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วกระบอกลมแบบ Single-acting จะทำงานได้ทั้งสองทิศทาง แต่ก็ไม่ได้ให้ระดับการควบคุมและความแม่นยำเหมือนกับกระบอกลมแบบ Double-acting
 • ปัญหาเกี่ยวกับสปริง (Spring issues): กลไกสปริงในกระบอกลมแบบ Single-acting อาจเกิดความล้มเหลวได้ง่าย และใช้พื้นที่ในการทำงานมาก

การใช้งาน

 • การหนีบ (Clamping): กระบอกลมแบบ Single-acting ใช้สำหรับการจับยึดโดยยึดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบไว้กับที่ ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมงานไม้ กระบอกลมแบบ Single-acting จะยึดชิ้นไม้ให้อยู่กับที่ในขณะที่กำลังตัดหรือเจาะ
 • การดีดออก (Ejection): ในอุตสาหกรรมพลาสติก กระบอกลมแบบ Single-acting จะดีดชิ้นส่วนสำเร็จรูปออกจากแม่พิมพ์ อากาศอัดจะดันลูกสูบโดยดันชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วออกจากแม่พิมพ์
 • การยก (Lifting): กระบอกลมแบบ Single-acting สามารถใช้สำหรับงานยก เช่น ลิฟต์ที่ขับเคลื่อนด้วยลมหรือแม่แรงของยานพาหนะ เมื่อมีการจ่ายอากาศอัด มันจะดันลูกสูบขึ้น เพิ่มภาระ และสปริงหรือแรงภายนอกอื่นๆ จะทำให้ลูกสูบกลับลงมาที่ตำแหน่งเริ่มต้น

กระบอกลมแบบ Double acting

กระบอกลมแบบ Double acting ทำงานในทั้งสองทิศทาง โดยอากาศอัดจะจ่ายไปที่ลูกสูบทั้งสองข้าง ทำให้เกิดแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง แรงดันการจ่ายอากาศไปยังช่องหนึ่งจะดันลูกสูบไปทางด้านหนึ่งของกระบอกลม และการจ่ายอากาศกลับทางไปยังอีกช่องหนึ่งจะดันลูกสูบกลับไปอีกด้านหนึ่ง โซลินอยด์วาล์ว 5/3 ทาง ควบคุมการไหลของอากาศไปยังแต่ละพอร์ตเพื่อเคลื่อนลูกสูบจนสุดทั้งสองทิศทางและยึดไว้ที่ตำแหน่งตัวกลาง

หลักการทำงานของ กระบอกลม Double acting ลูกศรสีน้ำเงินแสดงถึงพอร์ตที่รับอากาศอัด โดยดันลูกสูบออกจากพอร์ต

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดีของ กระบอกลม Double-acting คือ ความสามารถในการให้การเคลื่อนที่ที่แม่นยำและควบคุมได้ทั้งสองทิศทาง โดยทั่วไปแล้วยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่า กระบอกลมแบบ Single-acting เนื่องจากไม่ต้องอาศัยกลไกการคืนสปริง อย่างไรก็ตาม กระบอกลมแบบ Double-acting ต้องใช้อากาศอัดมากกว่ากระบอกลมแบบ Single-acting และอาจมีราคาแพงกว่าด้วย

การใช้งาน

กระบอกลมแบบ Double acting ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการการควบคุมการเคลื่อนไหวและแรงอย่างแม่นยำ การใช้งานทั่วไปบางส่วน ได้แก่: 

 • การจัดการวัสดุ (Material Handling): กระบอกลมแบบ Double acting ถูกนำมาใช้ในงานขนถ่ายวัสดุ เช่น ระบบสายพานลำเลียงหรืออุปกรณ์ยก ให้การควบคุมการเคลื่อนไหวและแรงที่แม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถจัดการวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics):  กระบอกลมแบบ Double acting มักใช้ในวิทยาการหุ่นยนต์ ซึ่งการเคลื่อนไหวที่แม่นยำและควบคุมได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนหุ่นยนต์และส่วนประกอบอื่นๆ
 • เครื่องมือกล (Machine Tools): กระบอกลมแบบ Double acting ถูกใช้ในเครื่องมือกล เช่น เครื่องกัดหรือเครื่องกลึง ควบคุมเครื่องมือตัดและส่วนประกอบอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ตัดเฉือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

การเลือกกระบอกลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน

แม้ว่าจะใช้อากาศอัดเป็นแหล่งพลังงาน แต่กระบอกลมแบบ Single-acting และ Double-acting ก็มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันเนื่องจากการออกแบบช่องเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน กระบอกลมแบบ Single-acting ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงไปในทิศทางเดียว เช่น การดีดชิ้นส่วนออกจากสายพานลำเลียง อย่างไรก็ตาม กระบอกลมแบบ Double-acting มีความเร็ว ความแข็งแกร่ง และประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงสูงและการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว โดยสรุป กระบอกลมแบบ Single-acting เหมาะสำหรับงานประกอบแบบเบากระบอกลมแบบ Double-acting เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการทั้งความเร็วและแรง 

คำถามที่พบบ่อย

กระบอกลมแบบ Single-acting หรือ Double-acting แบบไหนดีกว่ากัน?

ตัวเลือกที่ดีกว่าระหว่างกระบอกลมแบบ Single-acting และ Double-acting ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การดำเนินการทางเดียวเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการการควบคุมการถอยกลับ 

กระบอกลมแบบ Single-acting และแบบ Double-acting แตกต่างกันอย่างไร?

กระบอกลมแบบ Single-acting มีช่องทางเข้าหนึ่งช่องสำหรับอัดอากาศ โดยจะดันลูกสูบไปในทิศทางเดียว กระบอกลม Double-acting มีช่องทางเข้าที่ปลายแต่ละด้าน ช่วยให้อากาศควบคุมลูกสูบได้ทั้งสองทิศทาง

อ้างอิง: tameson, pneumax spa, airtec, FPC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th