อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของเครื่องจักร (Safety Cable Pull Switch)

อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของเครื่องจักร (Safety Cable Pull Switch)

ในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ การรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สิ่งสำคัญประการหนึ่งของความปลอดภัยในสถานที่ทำงานคือการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินที่มีประสิทธิผล สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยกลายเป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้ในการหยุดเครื่องจักรอย่างรวดเร็วและรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกแนวคิด ฟังก์ชันการทำงาน และคุณประโยชน์ของสวิตช์เชือกดึงเพื่อความปลอดภัย Safety Cable Pull Switch หรือที่เรียกว่าสวิตช์หยุดฉุกเฉินหรือสวิตช์ดึงเชือกเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องจักรในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ช่วยให้พนักงานสามารถสั่งงานการหยุดฉุกเฉินได้ด้วยการดึงสายเคเบิล 

SRS Safety Cable Pull Switch

ส่วนประกอบและการออกแบบ

 1. สายเคเบิลและแอคชูเอเตอร์: สวิตช์สายดึงนิรภัยประกอบด้วยสายเคเบิลยืดหยุ่นที่เชื่อมต่อกับแอคชูเอเตอร์ โดยทั่วไปสายเคเบิลจะทำจากวัสดุที่ทนทาน เช่น สแตนเลสหรือไนลอน และจะติดอยู่กับตัวกระตุ้นผ่านกลไกปรับความตึง
 2. กลไกของสวิตช์: กลไกของสวิตช์ซึ่งอยู่ภายในตัวเรือนสวิตช์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการหยุดชะงักทางไฟฟ้าเมื่อดึงสายเคเบิล ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้หยุดเครื่องจักรได้ทันทีและเชื่อถือได้

สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยใช้ทำอะไร

สวิตช์สายดึงมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันหยุดฉุกเฉินสำหรับอุปกรณ์ที่มีรูปร่างไม่ปกติ เช่น สายพานลำเลียง เนื่องจากเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล จึงสามารถใช้งานได้ในระยะไกล ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานในสายงานจึงอาจหยุดอุปกรณ์ได้ พวกเขาสลับตัวเองยังสามารถติดตั้งปุ่มหยุดฉุกเฉินซึ่งเป็นวิธีการหยุดเครื่องจักรอีกวิธีหนึ่ง

กระบวนการเปิดใช้งาน

 • ตำแหน่ง: สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามแนวขอบด้านนอกของเครื่องจักรหรือในบริเวณที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายในกรณีฉุกเฉิน
 • การดึงสายเคเบิล: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พนักงานสามารถดึงสายเคเบิลไปในทิศทางใดก็ได้ สายเคเบิลได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งแรงจากแอคชูเอเตอร์ไปยังกลไกสวิตช์ เพื่อกระตุ้นลำดับการหยุดฉุกเฉิน

ลำดับการหยุดฉุกเฉิน

 • การหยุดเครื่อง: ขณะที่ดึงสายเคเบิล กลไกสวิตช์จะทำงาน ซึ่งจะขัดขวางการจ่ายไฟให้กับเครื่องทันที การกระทำนี้จะทำให้เครื่องจักรหยุดทำงานทันทีและควบคุมได้
 • การล็อค: สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยมักจะมีกลไกการล็อคที่ช่วยให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่งเปิดใช้งาน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เครื่องรีสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ช่วยให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสามารถระบุสาเหตุของเหตุฉุกเฉินได้

ประโยชน์และการใช้งาน

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานที่เพิ่มขึ้น

 • การตอบสนองอย่างรวดเร็ว: สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยให้การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
 • การเข้าถึงของผู้ปฏิบัติงาน: การวางสวิตช์ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปิดใช้งานการหยุดฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นก็ตาม

การใช้งานที่หลากหลาย

 • อุตสาหกรรมการผลิต: สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในสภาพแวดล้อมการผลิต ซึ่งมีเครื่องจักรกลหนักและสายการประกอบอยู่ทั่วไป
 • ระบบสายพานลำเลียง: ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบสายพานลำเลียงเพื่อหยุดการเคลื่อนย้ายวัสดุทันทีและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

การปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

มาตรฐานสากล

 • ISO 13850: สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ ISO 13850 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบหยุดฉุกเฉิน
 • คำสั่งด้านเครื่องจักร: สวิตช์เหล่านี้ยังเป็นไปตามคำสั่งด้านเครื่องจักรของสหภาพยุโรป ซึ่งกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์หยุดฉุกเฉินกับเครื่องจักรภายในสหภาพยุโรป

ข้อควรพิจารณาในการติดตั้งและบำรุงรักษา

 1. ตำแหน่งที่เหมาะสม: ต้องติดตั้งสวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัยในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามแนวเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง เพื่อให้มั่นใจว่าครอบคลุมครอบคลุมและเข้าถึงได้ง่าย
 2. การตรวจสอบเป็นประจำ: การตรวจสอบเป็นระยะและการตรวจสอบการบำรุงรักษาถือเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายเคเบิล แอคชูเอเตอร์ และกลไกสวิตช์ สัญญาณของการสึกหรอหรือความเสียหายควรได้รับการแก้ไขทันที
FineTek - SRS Safety Cable Pull Switch

SRS Safety Cable Pull Switch

รุ่น SRS เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของสายพานลำเลียง ซึ่งเป็นสวิตช์หยุดเพื่อความปลอดภัยที่ออกแบบมาเพื่อจัดให้มีระบบสวิตชิ่งเพื่อตัดกระแสไฟไปยังระบบสายพานลำเลียงหรืออุปกรณ์ในกระบวนการอื่น ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถใช้สายเคเบิลเหล็กเคลือบเพื่อสั่งงานสวิตช์หยุดจากระยะไกลได้ สวิตช์หยุดสายเคเบิล SRS สามารถวางและติดตั้งบนสายพานลำเลียงระยะไกลได้

Features

 • สวิตช์หยุดความปลอดภัย SRS สำหรับการปิดระบบสายพานลำเลียงฉุกเฉินหรือปกติ

การใช้งานสวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัย

USE

 • สายพานลำเลียงแบบธรรมดา
 • สายพานลำเลียงที่รองรับสายเคเบิลใต้ดิน
 • สายพานลำเลียงแบบเรียงซ้อน/แบบรีเคลม
 • ระบบการขนถ่ายสินค้าทางเรือ
 • ทริปเปอร์และสายพานลำเลียงรถรับส่ง
 • การจัดการความปลอดภัยความเร็วลิฟต์ถัง

INDUSTRY

 • การประมวลผลรวม
 • การขุด
 • การผลิตปูนซีเมนต์
 • การจำหน่าย/แปรรูปเมล็ดพืช
 • การดำเนินงานเทอร์มินัล (การขนถ่าย)

สรุป

สวิตช์ดึงสายเคเบิลนิรภัย มีบทบาทสำคัญในการปกป้องคนงานและป้องกันอุบัติเหตุในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ความสามารถในการหยุดฉุกเฉินทันที ควบคู่ไปกับการใช้งานที่ง่ายดายและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ทำให้อุปกรณ์เหล่านี้กลายเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่ขาดไม่ได้ ด้วยการรวมสวิตช์เหล่านี้เข้ากับเครื่องจักร องค์กรต่างๆ จึงสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้

อ้างอิง: FineTek

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th