เครื่องวัดอัตราการไหล สําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) สําหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) เป็นเครื่องมือสําคัญในการวัดอัตราการไหลของของเหลวในงานเกษตรต่างๆ อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อตรวจสอบการไหลของน้ําปุ๋ยและของเหลวอื่น ๆ ในระบบชลประทานอุปกรณ์ฉีดพ่นพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรอื่น ๆ การวัดการไหลที่แม่นยําเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการรับรองการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตพืชผลสูงสุด

เครื่องวัดอัตราการไหล หลายประเภทสำหรับการใช้งานทางการเกษตร รวมถึง เครื่องวัดเชิงกล (Positive Displacement Meters), เครื่องวัดแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Flow Meters), เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำและก๊าซ (Vortex Flow Meters), เครื่องวัดการไหลแบบเทอร์ไบน์ (Turbine Flow Meters), และเครื่องวัดการไหลแบบอุลตร้าโซนิค เครื่องวัดอัตราการไหลทางกลเป็นเครื่องวัดที่ใช้กันทั่วไปและมักใช้ในระบบขนาดเล็ก อุปกรณ์เหล่านี้ใช้ใบพัดหมุนหรือกังหันเพื่อวัดอัตราการไหลของของไหล ในทางกลับกัน เครื่องวัดอัตราการไหลของแม่เหล็กไฟฟ้า จะใช้สนามแม่เหล็กในการวัดความเร็วของของไหล อุปกรณ์เหล่านี้มีความแม่นยำมากกว่ามิเตอร์เชิงกล และสามารถใช้ในระบบขนาดใหญ่ได้ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดความเร็วของของเหลว และเหมาะสำหรับการวัดการไหลของของเหลวที่ไม่นำไฟฟ้า

เมื่อเลือกเครื่องวัดการไหลสําหรับการใช้งานทางการเกษตรสิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นประเภทของของเหลวที่วัดช่วงอัตราการไหลและข้อกําหนดด้านความแม่นยํา นอกจากนี้มิเตอร์ควรได้รับการออกแบบให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งมักพบในการตั้งค่าทางการเกษตรเช่นการสัมผัสกับสิ่งสกปรกฝุ่นและความชื้น

การบํารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องวัดการไหลที่เหมาะสมยังมีความสําคัญต่อการรับรองการวัดที่แม่นยํา การทําความสะอาดและการตรวจสอบเป็นประจําสามารถช่วยป้องกันการอุดตันและปัญหาอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของมิเตอร์ได้ การสอบเทียบควรดําเนินการเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามิเตอร์ให้การอ่านค่าที่ถูกต้อง

เครื่องวัดการไหลเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการวัดการไหลของของเหลวในงานเกษตรกรรม การเลือกเครื่องวัดการไหลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นประเภทของของเหลวที่กําลังวัดช่วงอัตราการไหลและข้อกําหนดด้านความแม่นยํา การบํารุงรักษาและการสอบเทียบที่เหมาะสมยังมีความสําคัญต่อการรับรองการวัดที่แม่นยําและเพิ่มผลผลิตพืชผลสูงสุด

ทำไมเครื่องวัดการไหลจึงมีความสําคัญในการเกษตร?

การเกษตรพึ่งพาน้ําปุ๋ยและปัจจัยการผลิตที่เป็นของเหลวอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช การวัดอินพุตเหล่านี้ไม่ถูกต้องอาจนําไปสู่การใช้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปส่งผลให้พืชผลเสียหายหรือสูญเสียผลผลิต เครื่องวัดการไหลให้การวัดอัตราการไหลของของเหลวที่แม่นยําช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและควบคุมปริมาณปัจจัยการผลิตที่ส่งไปยังพืชผลได้ ในทางกลับกันสิ่งนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ

ประเภทของเครื่องวัดการไหลที่ใช้ในการเกษตร

เครื่องวัดอัตราการไหลหลายประเภทถูกนำมาใช้ในการเกษตร รวมถึงเครื่องวัดการเคลื่อนที่เชิงบวก กังหัน แม่เหล็กไฟฟ้า อัลตราโซนิก และกระแสน้ำวน เครื่องวัดอัตราการไหลแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดของตัวเอง และการเลือกใช้มิเตอร์จะขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ

Positive displacement meters

มิเตอร์วัดการเคลื่อนที่เชิงบวกเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่ใช้กันทั่วไปในการเกษตร มิเตอร์เหล่านี้จะวัดการไหลโดยการกักของเหลวไว้ในห้อง จากนั้นจึงวัดปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ มิเตอร์ดิสเพลสเมนต์เชิงบวกมีความแม่นยำสูงและสามารถรองรับความหนืดได้หลากหลาย มักใช้ในการวัดอัตราการไหลของน้ำในระบบชลประทาน 

สินค้าแนะนำ

SmartMeasurement - Bi-Rotor Positive Displacement Meter ALBRPD

Bi-Rotor Positive Displacement Meter

SmartMeasurement-ALOVPD Oval gear positive displacement meter

Oval Gear Positive Displacement Meter

SmartMeasurement-ALMGPD Oval Gear Micro Flow Positive Displacement Meter

Oval Gear Micro Flow Positive Displacement Meter

Turbine meters

มิเตอร์กังหันจะวัดการไหลโดยใช้กังหันที่หมุนเพื่อตอบสนองต่อการไหลของของเหลว ความเร็วของกังหันเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการไหล มิเตอร์กังหันมักใช้ในการเกษตรเพื่อวัดอัตราการไหลของสารเคมี ปุ๋ย และของเหลวอื่นๆ

สินค้าแนะนำ

SmartMeasurement - ALTM-T Standard

Low Cost Turbine Flow Meter – Axial Turbine Meter

SmartMeasurement Turbine Flow Meter – Axial Turbine Meter ALTM

Turbine Flow Meter – Axial Turbine Meter

SmartMeasurement - ALTMLF

Low Flow Turbine Meters

Electromagnetic meters

มิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้าใช้กฎการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์ในการวัดอัตราการไหล สนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นทั่วท่อไหล และในขณะที่ของเหลวไหลผ่านท่อ มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่เป็นสัดส่วนกับอัตราการไหล มิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้ามีความแม่นยำสูงและสามารถรองรับอัตราการไหลและประเภทของของเหลวได้หลากหลาย 

สินค้าแนะนำ

Finetek - EPD Electromagnetic Flow Meter

EPD Electromagnetic Flow Meter

Electro Magnetic Flow Meter เครื่องวัดการไหลแบบสนามแม่เหล็ก ยี่ห้อ FPC

Electro Magnetic Flow Meter

SmartMeasurement Economical Ultrasonic Meter with BTU Measurement ALSONIC-BAEG

Economical Ultrasonic Meter with BTU Measurement

Ultrasonic meters

มิเตอร์อัลตราโซนิกใช้คลื่นเสียงเพื่อวัดอัตราการไหล ทำงานโดยการส่งคลื่นอัลตราโซนิกผ่านของเหลวและวัดเวลาที่คลื่นใช้เพื่อเดินทางระหว่างจุดสองจุด มิเตอร์อัลตราโซนิกไม่รุกรานและสามารถวัดอัตราการไหลของท่อขนาดใหญ่ได้

สินค้าแนะนำ

SmartMeasurement - Doppler Technology Ultrasonic Meter ALSONIC-DDPL Doppler

Doppler Technology Ultrasonic Meter

FineTek EPU-Clamp-On-Ultrasonic-Flowmeter

EPU Clamp-On Ultrasonic Flowmeter

Burkert-Type 8177 - Ultrasonic level measuring device

Ultrasonic Level Measuring Device

Vortex meters

สินค้าแนะนำ

เครื่องวัดกระแสน้ำวนจะวัดการไหลโดยการตรวจจับความถี่ของกระแสน้ำวนที่เกิดจากการไหลของของเหลว เมื่อของเหลวไหลผ่านหน้าผา จะเกิดกระแสน้ำวนขึ้นตามสัดส่วนของอัตราการไหล มิเตอร์น้ำวนมีความแม่นยำสูงและสามารถรองรับอัตราการไหลที่สูงได้ บริษัท ฟลูเทค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเทศไทย

SmartMeasurement - standard vortex meter- ALVT

Standard Vortex Flow Meters

SmartMeasurement - Vortex Mass Flow Meter ALVT-Mass

Vortex Mass Flow Meters

FPC - Vortex Flow Meters

Vortex Flow Meters

การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการไหลในการเกษตร

เครื่องวัดการไหลใช้กันอย่างแพร่หลายในการเกษตรสําหรับการใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานการปฏิสนธิการรดน้ําปศุสัตว์การบําบัดน้ําการตรวจสอบเชื้อเพลิงและระบบป้อนของเหลว

 • การจัดการชลประทาน (Irrigation management) เครื่องวัดการไหลมักใช้ในระบบชลประทานเพื่อวัดปริมาณน้ําที่ส่งไปยังพืชผล สิ่งนี้ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและทําให้แน่ใจว่าพืชได้รับน้ําในปริมาณที่เหมาะสม
 • การฉีดปุ๋ยและสารเคมี (Fertilizer and Chemical Injection) เครื่องวัดการไหลใช้เพื่อวัดปริมาณปุ๋ยและสารเคมีที่ฉีดลงไปในน้ําชลประทานหรือดินอย่างแม่นยํา สิ่งนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าปริมาณสารอาหารที่ถูกต้องจะถูกส่งไปยังพืชลดของเสียและหลีกเลี่ยงการปฏิสนธิมากเกินไป
 • การบําบัดน้ํา (Water Treatment) เครื่องวัดการไหลใช้เพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของน้ําในระบบบําบัดเช่นถังตกตะกอนและตัวกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดและรับรองคุณภาพน้ําที่สม่ําเสมอ
 • ระบบป้อนของเหลว (Liquid Feed Systems) เครื่องวัดการไหลใช้เพื่อวัดปริมาณอาหารเหลวที่ปศุสัตว์บริโภคเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ได้รับสารอาหารในปริมาณที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการให้อาหารมากไปเครื่องวัดการไหลเป็นเครื่องมือที่จําเป็นสําหรับเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานลดของเสียและปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการปฏิบัติทางการเกษตร

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องวัดการไหลเพื่อการเกษตร

เมื่อเลือกเครื่องวัดการไหลสําหรับการใช้งานทางการเกษตรมีหลายปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา ได้แก่ :

ความถูกต้อง

จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกเครื่องวัดการไหลที่ให้การวัดที่แม่นยํา การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดการชลประทานมากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึ่งนําไปสู่ความเสียหายของพืชผลหรือการสูญเสียน้ํา

ช่วงอัตราการไหล

ควรเลือกเครื่องวัดการไหลตามช่วงอัตราการไหลที่ต้องการของระบบชลประทาน สิ่งสําคัญคือต้องแน่ใจว่าเครื่องวัดการไหลสามารถวัดอัตราการไหลที่ต้องการได้อย่างแม่นยําโดยไม่ลดทอนความแม่นยํา

ความเข้ากันได้กับประเภทของเหลว

เครื่องวัดการไหลควรเข้ากันได้กับประเภทของของเหลวที่ใช้ในระบบชลประทาน เครื่องวัดการไหลที่แตกต่างกันได้รับการออกแบบมาเพื่อทํางานกับของเหลวที่แตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องเลือกเครื่องวัดการไหลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับใช้กับของเหลวที่เป็นปัญหา

ข้อกําหนดในการติดตั้ง

เครื่องวัดการไหลควรติดตั้งและบํารุงรักษาง่าย สิ่งสําคัญคือต้องพิจารณาข้อกําหนดการติดตั้งของเครื่องวัดการไหลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถรวมเข้ากับระบบชลประทานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

การเลือกเครื่องวัดการไหลที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานทางการเกษตรจําเป็นต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าการวัดอัตราการไหลของระบบชลประทานแม่นยําและเชื่อถือได้

FPC - Electromagnetic Flow Meters

การบำรุงรักษาและการสอบเทียบมิเตอร์วัดการไหล

เช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่น ๆ เครื่องวัดการไหลต้องการการบํารุงรักษาเป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านค่าที่แม่นยําและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในการเกษตรเครื่องวัดการไหลมักจะสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นฝุ่นสิ่งสกปรกและอุณหภูมิที่สูงเกินไป การบํารุงรักษาและการสอบเทียบเป็นประจําสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของมิเตอร์และป้องกันการหยุดทํางาน

การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาที่จําเป็นสําหรับเครื่องวัดการไหลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและการใช้งานของมิเตอร์ อย่างไรก็ตามขั้นตอนการบํารุงรักษาทั่วไปบางอย่างรวมถึง:

 • การทําความสะอาดมิเตอร์เป็นประจําเพื่อขจัดเศษขยะและการสะสม
 • การตรวจสอบมิเตอร์เพื่อหาความเสียหายทางกายภาพเช่นรอยแตกหรือการรั่วไหล
 • ตรวจสอบการเชื่อมต่อและซีลของมิเตอร์เพื่อหาร่องรอยการสึกหรอหรือความเสียหาย
 • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันแรงเสียดทานและการสึกหรอ
 • การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย

การสอบเทียบ

เครื่องวัดการไหลจําเป็นต้องมีการสอบเทียบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีการอ่านค่าที่แม่นยํา การสอบเทียบเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบการอ่านมิเตอร์กับมาตรฐานที่รู้จักและการปรับมิเตอร์ตามความจําเป็น ความถี่ของการสอบเทียบขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์และการใช้งาน ตัวอย่างเช่นเครื่องวัดการไหลที่ใช้ในระบบชลประทานอาจต้องมีการสอบเทียบทุก ๆ หกเดือนในขณะที่มิเตอร์ที่ใช้สําหรับการฉีดสารเคมีอาจต้องมีการสอบเทียบทุกปี

การสอบเทียบสามารถทําได้โดยใช้วิธีการต่างๆ ได้แก่ :

 • Gravimetric analysis: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการวัดน้ําหนักของของเหลวที่รวบรวมในช่วงเวลาที่กําหนดและเปรียบเทียบกับการอ่านของมิเตอร์
 • Master meter method: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบการอ่านค่าของมิเตอร์ที่กําลังสอบเทียบกับมิเตอร์ที่รู้จักและสอบเทียบ
 • In-line calibration: วิธีนี้เกี่ยวข้องกับการติดตั้งอุปกรณ์สอบเทียบในระบบการไหลและเปรียบเทียบการอ่านค่ากับมิเตอร์ที่กําลังสอบเทียบ

การบํารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องวัดการไหลเป็นประจําเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการอ่านค่าที่แม่นยําและประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนการบํารุงรักษาที่เหมาะสมและกําหนดเวลาการสอบเทียบเป็นประจําเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสามารถพึ่งพาเครื่องวัดการไหลเพื่อให้การวัดอินพุตของเหลวที่แม่นยําซึ่งนําไปสู่การผลิตพืชที่ดีขึ้นลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพ

สรุป

สรุปได้ว่า เครื่องวัดการไหลเป็นอุปกรณ์สําคัญในการใช้งานด้านการเกษตร พวกเขาให้การวัดที่แม่นยําของอินพุตของเหลวซึ่งนําไปสู่การผลิตพืชที่ดีขึ้นและลดของเสีย การบํารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องวัดการไหลเป็นประจําเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและการอ่านที่แม่นยํา ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนการบํารุงรักษาที่เหมาะสมและกําหนดเวลาการสอบเทียบเป็นประจําเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรสามารถพึ่งพาเครื่องวัดการไหลเพื่อให้การวัดที่แม่นยําซึ่งนําไปสู่ประสิทธิภาพและผลกําไรที่เพิ่มขึ้น ด้วยการดูแลเครื่องวัดการไหลของคุณคุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะให้บริการคุณต่อไปอีกหลายปี

คําถามที่พบบ่อย

เครื่องวัดการไหลควรสอบเทียบบ่อยแค่ไหนในงานเกษตรกรรม?

เครื่องวัดการไหลที่ใช้ในงานด้านการเกษตรควรได้รับการสอบเทียบเป็นระยะโดยมีความถี่ขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์และการใช้งาน ตัวอย่างเช่นเครื่องวัดการไหลที่ใช้ในระบบชลประทานอาจต้องมีการสอบเทียบทุก ๆ หกเดือนในขณะที่มิเตอร์ที่ใช้สําหรับการฉีดสารเคมีอาจต้องมีการสอบเทียบทุกปี

ขั้นตอนการบํารุงรักษาทั่วไปสําหรับเครื่องวัดการไหลมีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการบํารุงรักษาทั่วไปบางอย่างสําหรับเครื่องวัดการไหลรวมถึงการทําความสะอาดเป็นประจําเพื่อกําจัดเศษซากและการสะสมตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพตรวจสอบการเชื่อมต่อและซีลสําหรับการสึกหรอหรือความเสียหายหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย

ประโยชน์ของการบํารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องวัดการไหลเป็นประจําในการใช้งานด้านการเกษตรคืออะไร?

การบํารุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องวัดการไหลเป็นประจําในการใช้งานด้านการเกษตรสามารถรับประกันการอ่านค่าที่แม่นยําประสิทธิภาพที่ดีที่สุดอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของมิเตอร์และป้องกันการหยุดทํางาน สิ่งนี้สามารถนําไปสู่การผลิตพืชที่ดีขึ้นของเสียที่ลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพและผลกําไร

วิธีการสอบเทียบเครื่องวัดการไหลมีอะไรบ้าง?

วิธีการสอบเทียบสําหรับเครื่องวัดการไหลรวมถึงวิธีการกราวิเมตริกวิธีมิเตอร์หลักและการสอบเทียบแบบอินไลน์ วิธีการที่ใช้ขึ้นอยู่กับประเภทของมิเตอร์และการใช้งาน

เครื่องวัดการไหลสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้หรือไม่?

เครื่องวัดการไหลที่ใช้ในการเกษตรมักสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นฝุ่นสิ่งสกปรกและอุณหภูมิที่สูงเกินไป อย่างไรก็ตามด้วยการบํารุงรักษาและการดูแลที่เหมาะสมเครื่องวัดการไหลสามารถทนต่อสภาวะเหล่านี้และยังคงให้การอ่านที่แม่นยําและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

อ้างอิง: Supmea, SmartMeasurement, Burkert, FPC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th