แก้ปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์ด้วย AirSweep®

ขจัดปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์ด้วย AIRSWEEP® ในการผลิตซีเมนต์ วัสดุเช่น หินดินดาน หินปูน ไพไรต์ และทราย จะถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วกรองลงไปในไซโลก่อนที่จะป้อนเข้าเตาเผา หนึ่งในผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและซีเมนต์รายใหญ่ในฟิลิปปินส์ประสบปัญหาที่ว่าหินดินดานที่เกาะอยู่ตามผนังไซโล ซึ่งทำให้ไซโลไซโลอุดตันจากซีเมนต์ ปัญหา 386 / 5,000

Unclog Cement with AirSweep®

BLAST CEMENT CLOGS WITH AIRSWEEP® To produce cement, materials like shale, limestone, pyrite and sand

AIRSWEEP® Improved a Food’s Company Flow

Many ingredients in the food processing industry are prone to bridging, clinging and clogging because

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ Paint & Coating ด้วย AIRSWEEP®

ผู้ผลิตสีและผลิตภัณฑ์สารเคลือบรายใหญ่รายหนึ่ง ได้นำไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดใหม่เข้ามาใช้ในสายการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางโรงงานพบปัญหาการติดขัดในการเคลื่อนตัวของวัตถุดิบดังกล่าวที่ไม่เคยพบมาก่อน ทำให้สูญเสียเวลาและทรัพยากรในการจัดการกับการติดขัดนี้ ปัญหาที่พบ วัตถุดิบชนิดใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นผงเล็กละเอียด มักจะจับตัวสะสมบริเวณปากปล่อง Feeder ของไซโล แนวทางแก้ไข โรงงานได้ติดตั้งหัวพ่นแรงดันสูง AirSweep® VA-12

ขจัดวัสดุติดขัดใน Silo ผลิตอาหารสัตว์ด้วย AirSweep®

ขจัดวัสดุติดขัดใน Silo ผลิตอาหารสัตว์ ความสะอาดและการป้องกันการปนเปื้อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ในสายการผลิตมักจะมีการไหลของวัสดุหรือส่วนผสมและมีโอกาสเกิดการอุดตันบริเวณรอยต่อต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การปนเปื้อนได้ ปัญหาดังกล่าวยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปรับปรุง กำลังการผลิตที่ลดลงจากการต้องหยุดเดินเครื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ผลิตหลายรายเลือกใช้วิธีการเคาะถังไซโลเพื่อให้วัสดุที่เกาะติดที่ผนังหลุดออก เพราะระบบการกระตุ้นการไหลของวัสดุหรือ Material Activation Systems

จัดการวัตถุดิบเหนียวหนืดด้วย AirSweep® Material Activation Systems

จัดการวัตถุดิบเหนียวหนืดด้วย AirSweep® โรงงานผลิตชีสแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของวัตถุดิบที่มีความข้นและเหนียวหนืด เนื่องจากมีการใช้เวย์โปรตีนเข้มข้น (Whey Protein Concentrate) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีความชื้นและปริมาณไขมันที่สูงมาก ทำให้เกิดการสะสมของเวย์โปรตีนในการปล่อยวัตถุดิบเข้ามาในถังผสมแต่ละครั้ง และเมื่อสะสมมากเข้า วัตถุดิบที่แห้งจนแข็งเคยทำให้เกิดประกายไฟในหน่วยถุงกรอง (Baghouse) ที่ใช้ดักจับเศษวัสดุมาแล้ว ปัญหาดังกล่าวมิเพียงทำให้การผลิตเกิดการสะดุดติดขัด แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยอีกด้วย โรงงานหลายแห่งเลือกใช้เครื่องเขย่าเพื่อกระเทาะเวย์โปรตีนและวัตถุดิบอื่นที่มีความเหนียวให้หลุดจากผนังของถังผสม

แก้ปัญหาการจับตัวของเถ้าลอย (Fly Ash)

ปัญหาที่พบ โรงงานผลิตคอนกรีตแห่งหนึ่งในรัฐเพนซิลเวเนีย ประสบปัญหาการจับตัวเป็นก้อนของเถ้าลอย (Fly Ash) ในถังผสม ซึ่งถูกลำเลียงมาจากรถบรรทุกไปยังถังเก็บในโรงงาน ก่อนจะถูกขนถ่ายไปยังรถบรรทุกผสมปูนเพื่อผสมกับวัตถุดิบอื่น เช่น ทราย หินและซีเมนต์ เถ้าลอยซึ่งมีลักษณะเหนียวและหนักมักจะเกาะตัวที่บริเวณผิวของถังผสม ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงัก ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเคาะถังเพื่อให้เถ้าลอยที่เกาะแน่นเคลื่อนตัวได้ ก่อนที่จะติดตั้งระบบ

AIRSWEEP® คืออะไร

จุดเด่นของระบบ AirSweep® ดีไซน์ของวาล์วที่ออกแบบมาอย่างมีประสิทธิภาพ ปิดแนบสนิทหลังการเป่าลม ช่วยป้องกันการอุดตันและการสะสมตัวของวัตถุดิบ การเป่าลมแต่ละครั้งสามารถเป่าวัตถุดิบได้ไกลถึงระยะเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ฟุต ตามลำดับก่อน-หลัง ใช้พื้นที่ของถังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการเคลียร์วัตถุดิบและทำความสะอาด ในการเป่าลมแต่ละครั้ง   หัวฉีดติดตั้งด้านนอกของถัง ง่ายต่อการทำควาสะอาดและบำรุงรักษา

AIRSWEEP® – Straight Shooter

STRAIGHT SHOOTER DELIVERS POWERFUL, FOCUSED PULSE TO DISPERSE MATERIAL BUILDUP The Straight Shooter is designed

AIRSWEEP® – TRI-CLAMP MOUNT MODELS

AIRSWEEP® VA-06-TRI-TRI (3/4″) & VA-12-TRI-TRI (1-1/2″) TRI-CLAMP MOUNT MODELS Ideal for applications requiring easy installation

AIRSWEEP® – USDA ACCEPTED MODELS

AIRSWEEP® USDA ACCEPTED MODELS  Cleans interior surfaces Eliminates ratholes, bridging & material buildup IDEAL FOR APPLICATIONS

AIRSWEEP® – MODEL VA-12 (1 1/2″)

MATERIAL ACTIVATION SYSTEMS – MODEL VA-12 (1 1/2″) Activates 4-6 feet diameter of material Ideal

AIRSWEEP® – MODEL VA-06 (3/4″)

MATERIAL ACTIVATION SYSTEMS – MODEL VA-06 (3/4″) Activates 2-3 feet diameter of material Ideal for small