ขจัดวัสดุติดขัดใน Silo ผลิตอาหารสัตว์ด้วย AirSweep®

ขจัดวัสดุติดขัดใน Silo ผลิตอาหารสัตว์

ความสะอาดและการป้องกันการปนเปื้อนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ในสายการผลิตมักจะมีการไหลของวัสดุหรือส่วนผสมและมีโอกาสเกิดการอุดตันบริเวณรอยต่อต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การปนเปื้อนได้ ปัญหาดังกล่าวยังก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปรับปรุง กำลังการผลิตที่ลดลงจากการต้องหยุดเดินเครื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ผลิตหลายรายเลือกใช้วิธีการเคาะถังไซโลเพื่อให้วัสดุที่เกาะติดที่ผนังหลุดออก เพราะระบบการกระตุ้นการไหลของวัสดุหรือ Material Activation Systems ที่ใช้อยู่อาจมีประสิทธิภาพไม่มากพอสำหรับลักษณะการใช้งานที่มีความเฉพาะ นอกจากนั้นการเคาะยังทำให้เกิดการบุบเสียหายของตัวถัง และไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาการบาดเจ็บที่ไหล่หรือหลังจากการยกอุปกรณ์เคาะที่มีน้ำหนัก

Elmira Pet Products ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เลือกใช้โซลูชั่น AirSweep® Material Activation Systems จาก Control Concepts USA

 

ต่อมาในปี 2014 Elmira Pet Products ได้เพิ่มถังผสมอีก 2 ถังในสายการผลิต ทั้งสองถังมีปัญหาการไหลของวัตถุดิบเนื่องจากรอยต่อที่ด้านล่างของถัง การผสมอาหารสัตว์ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบประเภทผงเนื้อสัตว์ ผัก และผักธัญพืช มีความชื้นประมาณ 7% ได้มีการนำเครื่องสั่นและค้อนลม (Vibrator และ Pneumatic Hammer) มาใช้เพื่อกระตุ้นการไหลของวัตถุดิบ วิธีดังกล่าวไม่ได้ผล จึงหันไปใช้ค้อนขนาดใหญ่เคาะเพื่อให้วัตถุดิบที่เกาะผนังหลุดออก การแก้ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะทำให้ตัวถังได้รับความเสียหายจากการกระแทกแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องปีนบันไดเพื่อขึ้นไปทำการเคาะ ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงจากการทำงานบนที่สูงได้

ทีมวิศวกรรมจาก Elmira Pet Products จึงได้หันมาใช้ระบบ AirSweep® สำหรับใช้ทดแทนเครื่องสั่นสะเทือนและค้อนลม AirSweep®  ถูกออกแบบมาให้ลดแรงเสียดทาน เพิ่มประสิทธิภาพกวาดวัสดุกลับสู่เส้นทางการไหลใน Silo ระบบ AirSweep จะปล่อยแรงลมอัดอากาศหรือก๊าซเฉื่อยแบบ 360 องศา ป้องกันการไหลย้อนกลับ นอกจากนั้น หัวฉีด AirSweep® แต่ละแบบสามารถเคลื่อนย้ายวัสดุได้สูงสุดถึง 8 ฟุต (2.4 เมตร) โดยไม่ก่อให้เกิดการสึกหรอหรือเสียหายกับผนัง Silo

4 เดือนหลังจากการติดตั้ง ยังมีการเกาะตัวของวัสดุบนผนังของถังผสมอยู่บ้าง แต่ด้วยการปรับพารามิเตอร์ในเรื่องระยะเวลาและความเเรงลม พบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และทาง Elmira Pet Products ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการติดตั้ง AirSweep® กับถังผสมอื่น ๆ ด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th