แก้ปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์ด้วย AirSweep®

ขจัดปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์ด้วย AIRSWEEP®

ในการผลิตซีเมนต์ วัสดุเช่น หินดินดาน หินปูน ไพไรต์ และทราย จะถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วกรองลงไปในไซโลก่อนที่จะป้อนเข้าเตาเผา หนึ่งในผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและซีเมนต์รายใหญ่ในฟิลิปปินส์ประสบปัญหาที่ว่าหินดินดานที่เกาะอยู่ตามผนังไซโล ซึ่งทำให้ไซโลไซโลอุดตันจากซีเมนต์

ปัญหา

ความชื้นทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความชื้นสูงมาก และความชื้นในอากาศทำให้ซีเมนต์แข็งตัว อุดตันเครื่องจักร และส่งผลให้การผลิตหยุด สำหรับยานพาหนะที่ใช้บรรทุกและเคลื่อนย้ายปูนซีเมนต์ ทางโรงงานจําเป็นต้องนําผงปูนซีเมนต์ออกมาจากไซโลด้วยอัตราการไหลต่อเนื่อง 25-30 ตันต่อชั่วโมง เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น ทางโรงงานได้ลองใช้เครื่องเคาะ มอเตอร์สั่นสะเทือน และให้คนงานใช้ค้อนทุบไซโลเพื่อขจัดตะกอนอุดตัน พอเกิดปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์บ่อย การผลิตก็ล่าช้า เสียทรัพยากร เสียเวลา ไซโลเสียหาย

386 / 5,000

การแก้ไขปัญหา

AirSweep® ใช้เวลาเพียงแค่ 4 วันในการแก้ปัญหาที่รบกวนโรงงานมานานหลายปี ปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์นี้ทำให้โรงงานต้องเสียค่าดาวน์ไทม์ประมาณ 12,000 เหรียญต่อชั่วโมง ทางโรงงานได้ติดตั้ง AirSweep® รุ่น VA-51 ขนาด 2” จํานวน 12 ยูนิตที่ด้านข้างของไซโล การติดตั้งและการทดสอบระบบใช้เวลาน้อยกว่า 8 ชั่วโมง

ผลลัพธ์

ลดการอุดตันจากซีเมนต์ในไซโล เสียงรบกวน และการใช้พลังงาน

AirSweep® ช่วยขจัดสิ่งตกค้างที่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเป่าลมอัดเข้าไปยังผนังของถังบรรจุปูนซีเมนต์หรือไซโล และช่วยทําให้การเก็บกวาดวัสดุซีเมนต์กลับเข้าไปในกระแสการผลิตง่ายขึ้น เมื่อการไหลเร็วขึ้นและน่าเชื่อถือมากขึ้น การผลิตและประสิทธิภาพของโรงงานก็เพิ่มขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้น ระดับเสียงรบกวนยังลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะไม่มีการเคาะอีกต่อไป ในประเทศที่กำลังพัฒนา ราคากิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หรือหน่วยของพลังงานมีราคาสูงมาก การประหยัดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวจึงสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี เมื่อเทียบกับเครื่องเคาะและเครื่องสั่นอุตสาหกรรม เนื่องจาก AirSweep® ใช้พลังงานเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ด้วยผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองนี้ โรงงานปูนฟิลิปปินส์นี้ จะติดตั้งระบบ AirSweep® เพิ่ม

อ้างอิง: Control Concepts USA

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th  | เว็บไซต์: https://flutech.co.th