การวิเคราะห์คู่แข่งของ AIRSWEEP®-COMPETITIVE-ANALYSIS-Flutech-Thailand

การวิเคราะห์คู่แข่งของ AIRSWEEP®

AirSweep® ระบบกระตุ้นการไหลของวัสดุ เป็นอุปกรณ์ซึ่งถูกใช้ในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในไซโลจัดเก็บวัสดุ บทความนี้จะอธิบายว่า AirSweep® นั้นแตกต่างจากอุปกรณ์กระตุ้นการไหลของวัสดุอื่นๆ เช่น Air Knockers, Vibrators, Fluidizers, Air Cannons, ฯลฯ ยังไง

AirSweep Material Activation Systems - Flutech Thailand

AirSweep® ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าอุปกรณ์กระตุ้นการไหลของวัสดุอื่นๆ และยังเพิ่มการกระตุ้นการไหลเวียนของวัสดุมากขึ้นอีกด้วย

  • มีการรับประกันสินค้า
  • เครื่องจักรไม่เกิดความเสียหาย เนื้องจากการทุบ
  • ประหยัดพลังงาน – ใช้ไฟฟ้าและอากาศในโรงงานน้อยลง
  • ลดการสูญเสียของวัสดุ – วัสดุไม่ติด ไม่ตัน ไม่ปนปื้อน หรือเน่าเสีย
  • ขจัดปัญหาการหยุดไลน์การผลิตในโรงงาน – ไม่ต้องใช้ค้อนเคาะถังให้วัสดุไหลลื่น หรือเข้าไปทําความสะอาดในถังเอง

Vibrators vs. AirSweep

Vibrators condense damp or moist materials and worsen material blocks. Many companies switched to AirSweep because vibrators didn’t work.

ดูการเปรียบเทียบ

Fluidizers vs. AirSweep

Fluidizers have less power, smaller activation area, need more accessories and consume more energy. Is it really the “cheaper” flow aid?

ดูการเปรียบเทียบ

Air Knockers vs. AirSweep

Air knockers induce vibration energy to shake material free. But they use a lot of electricity, damage the vessel, and still leave material residue on the vessel walls.

ดูการเปรียบเทียบ

Air Cannons vs. AirSweep

Air cannons blast holes through material blocks, but they don’t create on-demand, first in/first out flow. They consume a lot of electricity, cause significant vessel damage, and are noisy.

ดูการเปรียบเทียบ

Reference: AirSweep®

Please contact us for more information:

Tel.: 02-384-6060  |  Line: @flutech.co.th  | Email: [email protected]  | Facebook: @flutech.co.th  | Website: https://flutech.co.th