เซนเซอร์ (Sensor) คืออะไร ทำงานอย่างไร มีกี่ประเภท - บริษัท ฟลูเทค จำกัด ตัวแทนจำหน่ายประเทศไทย

เซนเซอร์คืออะไร ?

เซนเซอร์ (Sensor) คือ อุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับปริมาณทางฟิสิกส์ โดยอาศัยหลักการทำงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเซนเซอร์ สามารถกำเนิดสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของสิ่งที่ต้องการตรวจจับได้ โดยการแปลงสัญญาณทางด้านอินพุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางฟิสิกส์ให้เป็นสัญญาณทางด้านเอาต์พุตซึ่งเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้า เพื่อป้อนให้กับระบบหรือกระบวนการ แล้วนำไปประมวลผลในขั้นตอนต่อไป อาจกล่าวได้ว่าเซนเซอร์ คือ ทรานสดิวเซอร์ (Transducer) ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานรูปแบบหนึ่งให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในบางครั้งจึงมีการเรียกเซนเซอร์ว่าทรานสดิวเซอร์หรือเรียกทรานสดิวเซอร์ว่าเซนเซอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และลักษณะการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการวัด
 
เซนเซอร์ความดันนิวเมติกส์ ใช้เพื่อวัดระดับความดันอากาศอัด / ก๊าซในระบบโดยอนุญาตให้วัดและตรวจสอบผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 
เซนเซอร์ความดันเหล่านี้เป็นทรานสดิวเซอร์โดยการสร้างสัญญาณไฟฟ้าตามสัดส่วนของแรงดันขาออกที่วัดได้ หากเซ็นเซอร์ความดันตรวจพบการตกหรือการเพิ่มขึ้นของระดับนิวเมติกสิ่งนี้สามารถปรับหรือตรวจสอบได้เพื่อให้สามารถแก้ไขได้
 
เซนเซอร์ความดันบางตัวเป็นสวิตช์ความดันโดยเมื่อความดันถึงระดับหนึ่งสวิตช์จะเปิดหรือปิดตามนั้น
 
ระดับความดันจําเป็นต้องได้รับการควบคุมตรวจสอบอย่างถูกต้องและรอบคอบในทุกกรณีซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเซ็นเซอร์จึงมีความสําคัญและมีความสําคัญอย่างยิ่งในการใช้งานที่แตกต่างกันเช่นยานยนต์การแพทย์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์ก่อสร้าง เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถนําไปสู่ความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมทั้งช่วยลดต้นทุนต่ํา

เซนเซอร์ชนิดต่างๆ

ต่อไปนี้เป็นเซ็นเซอร์อุตสาหกรรมระบบนิวเมติกส์ประเภทต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในระบบอัตโนมัติ:

Float Level Switch / Level Sensor : Level Transmitter Finetek and Burkert Thailand Authorized Distributor Flu-Tech

Level Sensor/Level Switch หรือ เซ็นเซอร์วัดระดับ เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับระดับของเหลว (Liquid) เช่น วัดระดับความสูงของน้ำ น้ำมันในถัง หรือวัดระดับน้ำในแทงค์เก็บน้ำ เป็นต้น เพื่อจะทราบถึงตำแหน่งและระดับของเหลวนั้นและใช้ในการควบคุมระดับน้ำให้ได้ตามที่ต้องการ โดยต่อร่วมกับตัวควบคุมระดับน้ำ (Level Control) ตัวแสดงผลของระดับน้ำ (Level Indicator) เป็นต้น เพื่อแสดงค่าหรือควบคุมระดับของเหลว และนำค่าต่าง ๆ นี้ไปใช้ในกระบวนการการผลิตต่อไป เซ็นเซอร์วัดระดับมีอยู่หลากหลายแบบเช่น สวิทช์ลูกลอยวัดระดับ ลูกลอยวัดระดับแบบสายเคเบิ้ล อุปกรณ์วัดระดับแบบก้านอีเล็คโทรด อุปกรณ์วัดระดับแบบอัลตร้าโซนิค ฯลฯ

SmartMeasurement Mass Flow Meters - ALVT VORTEX MASS FLOW

Flow Sensor เป็นตัวเซนเซอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณที่อยู่ในรูปแบบทางฟิสิกส์ ซึ่งในที่นี้คืออัตราการไหลของของไหล ให้มาอยู่ในรปแบบของสัญญาณไฟฟ้า หรือการเคลื่อนที่ทางกล เพื่อส่งสัญญาณเหล่านี้ไปยังส่วนต่อไป นั่นก็คือ Flow Indicator หรือ Display Unit เซนเซอร์ตรวจจับการไหลมีอยู่หลากหลายแบบเช่น เครื่องวัดอัตราการไหลแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Flowmeter – EMF) สวิทช์การไหลแบบใบพาย (Paddle Wheel Flowmeter) เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอุลตร้าโซนิค (Ultrasonic Flowmeter) ฯลฯ

Iron (วัดเหล็ก)ดูสินค้า IRON

Iron-Liquid-Analysis-Burkert-Thailand-Flu-Tech-Flow-Injection-FIA-Sensor-Cube-Reagent-Unit

เหล็ก (Fe) เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่เกิดจากการลดแร่โลหะ เหล็กเป็นหนึ่งในวัสดุที่สำคัญที่สุดสำหรับวิศวกรรมโยธา ในการสร้างเครื่องจักรและเครื่องมือ ไปจนถึงวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ เนื่องจากสภาวะของกระบวนการที่สมบุกสมบันและความต้องการวัตถุดิบและพลังงานอย่างมหาศาล การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตจึงมีความสำคัญสูง คุณภาพของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการทำซ้ำของแบทช์มีความสำคัญเนื่องจากช่วยลดต้นทุนในกระบวนการ กระบวนการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าต้องการเทคโนโลยีการวัดที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดได้อย่างน่าเชื่อถือ

Turbidity (วัดความขุ่น)ดูสินค้า Turbidity

Turbidity-Sensor-Cube-Liquid-Analysis-Flu-Tech-Thailand-Burkert-Authorized-Distributor

ความขุ่นคือการวัดความชัดเจนสัมพัทธ์ของของเหลว เป็นลักษณะทางแสงของน้ำ และเป็นการวัดปริมาณแสงที่กระจัดกระจายโดยวัสดุในน้ำเมื่อมีแสงส่องผ่านตัวอย่างน้ำ ความเข้มของแสงที่กระจัดกระจายยิ่งสูง ค่าก็จะยิ่งสูงขึ้น นอกจากจะเป็นตัววัดในการบำบัดแล้ว ยังส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นของน้ำดื่มอีกด้วย จำเป็นต้องลดความขุ่นของของเหลวเพื่อฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคและอนุภาคที่เป็นสาเหตุของแบคทีเรียและไวรัส Flu-Tech ขอเสนอเซ็นเซอร์วัดความขุ่นในอุตสาหกรรมที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการและน้ำดื่มตั้งแต่เนิ่นๆ โดยใช้การวัดความขุ่นด้วยแสง

การใช้งานสําหรับเซนเซอร์ในอุตสาหกรรม

ระบบอัดอากาศ (Compressed Air Systems)

ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิต ยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค และอื่นๆ สามารถใช้เซ็นเซอร์แรงดันลม เพื่อประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 20-30% สามารถทำได้โดยการรับรองแรงดันของระบบอากาศอัดที่เหมาะสม เนื่องจากอัตราการรั่วไหลจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อความดันของระบบสูงโดยไม่จำเป็น ยกเว้นว่าเซนเซอร์แรงดันลมยังสามารถทำงานได้เช่น

 • การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน: การตรวจสอบและรักษาความดันภายในช่วงที่ต้องการ (เช่น 90-120 psi) ช่วยลดการใช้พลังงาน เนื่องจากคอมเพรสเซอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ยืดอายุอุปกรณ์: ด้วยการป้องกันแรงดันเกิน เซนเซอร์แรงดันช่วยลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์เสียหายหรือล้มเหลว ส่งผลให้ค่าบำรุงรักษาลดลงและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • คุณภาพการผลิตที่ดีขึ้น: แรงดันอากาศที่เสถียรทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอโดยการป้องกันความผันผวนในการทำงานของเครื่องมือนิวแมติกและการทำงานของเครื่องจักร

ระบบ HVAC (ทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ)

เซนเซอร์ ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เสมอ รวมถึง HVAC อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ต้องมีการควบคุมสภาพอากาศ

 • คุณภาพอากาศภายในอาคาร: ด้วยการตรวจสอบความดันของระบบอย่างต่อเนื่อง เซ็นเซอร์จะช่วยรักษาคุณภาพอากาศที่ดีโดยรับประกันการระบายอากาศที่เหมาะสม และการตรวจจับปัญหา เช่น ตัวกรองที่อุดตัน
 • ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: การวัดแรงดันที่แม่นยำทำให้สามารถควบคุมระบบ HVAC ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงและต้นทุนการดำเนินงานลดลง
 • การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: เซนเซอร์สามารถตรวจจับความไม่สมดุลของแรงดัน แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การรั่วไหลหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง
 • การบำรุงรักษาตัวกรองเป็นประจำซึ่งสนับสนุนโดยการตรวจสอบแรงดัน สามารถลดการใช้พลังงานในระบบ HVAC ได้ 5-15% เนื่องจากตัวกรองสกปรกสามารถเพิ่มการใช้พลังงานได้สูงสุดถึง 25%

ระบบควบคุม (Pneumatic Control Systems)

เช่นเดียวกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการ บรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการควบคุมแรงดันแก๊สที่แม่นยำ เซ็นเซอร์สามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นในการใช้งานดังกล่าว

 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ: การวัดแรงดันที่แม่นยำและมีเสถียรภาพช่วยให้สามารถควบคุมระบบนิวแมติกได้อย่างแม่นยำ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสีย
 • ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: การตรวจสอบแรงดันที่เหมาะสมสามารถช่วยระบุการรั่วไหลหรือปัญหาอื่นๆ ได้ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน
 • ความน่าเชื่อถือของระบบ: การตรวจสอบแรงดันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดและรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
 • ในการตั้งค่าระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การใช้ระบบควบคุมนิวเมติกส์ที่แม่นยำสามารถส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 10-20%

ระบบควบคุม (Pneumatic Control Systems)

เช่นเดียวกับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการ บรรจุภัณฑ์ หุ่นยนต์ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการควบคุมแรงดันแก๊สที่แม่นยำ เซ็นเซอร์สามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นในการใช้งานดังกล่าว

 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ: การวัดแรงดันที่แม่นยำและมีเสถียรภาพช่วยให้สามารถควบคุมระบบนิวแมติกได้อย่างแม่นยำ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดของเสีย
 • ความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น: การตรวจสอบแรงดันที่เหมาะสมสามารถช่วยระบุการรั่วไหลหรือปัญหาอื่นๆ ได้ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงาน
 • ความน่าเชื่อถือของระบบ: การตรวจสอบแรงดันแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิดและรับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
 • ในการตั้งค่าระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การใช้ระบบควบคุมนิวเมติกส์ที่แม่นยำสามารถส่งผลให้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น 10-20%

อ้างอิง: Burkert, Smartmeasurement

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th