Vortex Flow Meters และ Turbine Flow Meters แตกต่างกันอย่างไร

Vortex Flow Meters และ Turbine Flow Meters แตกต่างกันอย่างไร

Vortex Flow Meters และ Turbine Flow Meters

ในขอบเขตของการวัดการไหล มีเทคโนโลยีมากมายให้เลือกใช้ โดยแต่ละเทคโนโลยีมีจุดแข็งและการใช้งานของตัวเอง สองตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการวัดอัตราการไหลของของไหล ได้แก่ เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวนและเครื่องวัดอัตราการไหลของกังหัน แม้ว่าเครื่องมือทั้งสองมีจุดประสงค์ในการวัดการไหล แต่หลักการทำงาน การออกแบบ และความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจงต่างกัน ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกคุณลักษณะของ Vortex Flow Meters และ Turbine Flow Meters โดยเน้นถึงความเหมือน ความแตกต่าง และพื้นที่การใช้งาน

Vortex flow meter เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ ไอน้ำ

เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวนทำงานตามหลักการของเอฟเฟกต์ฟอน คาร์มาน โดยที่กระแสน้ำวนจะถูกสร้างขึ้นเมื่อของไหลไหลผ่านตัวหน้าผา กระแสน้ำวนเหล่านี้สร้างความผันผวนของแรงดันที่สามารถวัดได้เพื่อกำหนดอัตราการไหล เครื่องวัดอัตราการไหล Vortex มีข้อดีหลายประการ ได้แก่:

 1. การใช้งานที่หลากหลาย (Wide Range of Applications): เครื่องวัดอัตราการไหล Vortex เหมาะสำหรับการวัดการไหลของของเหลว ก๊าซ และไอน้ำในช่วงอุณหภูมิ ความดัน และความหนืดที่หลากหลาย พบการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กระบวนการทางเคมี น้ำมันและก๊าซ น้ำและน้ำเสีย และระบบ HVAC
 2. ความแม่นยำสูง (High Accuracy): เครื่องวัดอัตราการไหล Vortex ให้การวัดการไหลที่แม่นยำ โดยทั่วไปจะมีความไม่แน่นอน ±0.75% ถึง ±1.0% ความแม่นยำระดับนี้ทำให้เหมาะสำหรับกระบวนการสำคัญที่ต้องการการควบคุมการไหลและการตรวจสอบที่แม่นยำ
 3. แรงดันต่ำ (Low Pressure Drop): เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวนมีแรงดันตกคร่อมต่ำ ซึ่งหมายความว่าทำให้เกิดความต้านทานต่อการไหลน้อยที่สุด คุณลักษณะนี้มีประโยชน์ในการใช้งานที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาประสิทธิภาพของระบบ
 4. การบำรุงรักษาขั้นต่ำ (Minimal Maintenance): มิเตอร์วัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวนไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาบ่อยครั้ง และลดเวลาหยุดทำงานให้เหลือน้อยที่สุด ข้อได้เปรียบนี้แปลเป็นการประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
FPC - Vortex Flow Meters
ACCURA - Vortex flowmeter Series LUGB
SmartMeasurement - standard vortex meter- ALVT

Turbine flow meter เครื่องมือวัดการไหลแบบเทอร์ไบน์

ในทางกลับกัน มิเตอร์วัดการไหลของกังหันจะขึ้นอยู่กับการหมุนของใบพัดกังหันที่แทรกอยู่ในกระแสของไหล เมื่อของไหลไหล กังหันจะส่งการเคลื่อนที่แบบหมุน และความเร็วของการหมุนจะเป็นสัดส่วนกับอัตราการไหล มิเตอร์วัดอัตราการไหลของกังหันมีข้อดีหลายประการ ได้แก่:

 1. ช่วงการไหลกว้าง (Wide Flow Range): มิเตอร์วัดอัตราการไหลของกังหันสามารถวัดอัตราการไหลได้หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสภาพการไหลที่แตกต่างกัน สามารถวัดอัตราการไหลทั้งต่ำและสูงได้อย่างแม่นยำ ให้ความคล่องตัวในการวัดการไหล
 2. ความแม่นยำสูง (High Accuracy): มิเตอร์วัดอัตราการไหลของกังหันให้การวัดที่แม่นยำ โดยทั่วไปภายใน ±0.5% หรือ ±1.0% เป็นตัวเลือก ความแม่นยำระดับนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่การวัดการไหลที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การถ่ายโอนการควบคุมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ
 3. การออกแบบที่กะทัดรัด (Compact Design): มิเตอร์วัดอัตราการไหลของกังหันมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและรวมเข้ากับระบบท่อที่มีอยู่ ด้วยขนาดที่เล็กทำให้มีความยืดหยุ่นในตำแหน่งการติดตั้ง แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีพื้นที่จำกัด
 4. ความคุ้มค่า (Cost-effective): มิเตอร์วัดอัตราการไหลของกังหันมักจะคุ้มค่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการวัดอัตราการไหลอื่นๆ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับการใช้งานที่คำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ
FPC - Turbine Flow Meter รุ่น LWGY - บทความ Vortex Flow Meters และ Turbine Flow Meters
SmartMeasurement - ALTM-T Standard

การเลือกเครื่องวัดการไหลที่เหมาะสม

เมื่อเลือกระหว่างมิเตอร์วัดการไหลของน้ำวนและมิเตอร์วัดการไหลของกังหัน จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ได้แก่:

 • ลักษณะของของไหล (Fluid Characteristics): การทำความเข้าใจคุณสมบัติของของไหลที่กำลังวัดถือเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความหนืด อุณหภูมิ และการมีอยู่ของอนุภาคหรือองค์ประกอบที่มีฤทธิ์กัดกร่อน มีอิทธิพลต่อการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสม
 • อัตราการไหล (Flow Range): การประเมินอัตราการไหลที่คาดหวังเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาว่าเครื่องวัดอัตราการไหลใดที่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำภายในช่วงที่ต้องการ เครื่องวัดอัตราการไหลของกังหันเป็นเลิศในการใช้งานที่มีอัตราการไหลที่หลากหลาย ในขณะที่เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวนมีความอเนกประสงค์สำหรับของเหลวและสภาพการไหลที่แตกต่างกัน
 • ความแม่นยำ (Accuracy Requirements): พิจารณาระดับความแม่นยำที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ทั้งมิเตอร์วัดการไหลของน้ำวนและมิเตอร์วัดการไหลของกังหันให้การวัดที่แม่นยำ แต่ความแม่นยำที่ต้องการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการ
 • การติดตั้งและบำรุงรักษา (Installation and Maintenance): ประเมินความง่ายในการติดตั้งและข้อกำหนดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เครื่องวัดอัตราการไหลของกังหันมักจะมีขนาดกะทัดรัดและติดตั้งง่าย ในขณะที่เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวนมีข้อได้เปรียบในการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการออกแบบชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่

ข้อสรุป

โดยสรุป ทั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำวนและเครื่องวัดอัตราการไหลของกังหันเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้สำหรับการวัดการไหลของของไหล ซึ่งแต่ละชนิดมีจุดแข็งและข้อดีของตัวเอง ทางเลือกระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ รวมถึงคุณลักษณะของของไหล ช่วงการไหล ความต้องการความแม่นยำ และข้อพิจารณาในการติดตั้ง การทำความเข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยีเครื่องวัดอัตราการไหลแต่ละชนิดถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการวัดการไหลในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ

อ้างอิง ACCURA, FPC, SMARTMEASUREMENT

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร: 02-384-6060  | ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th