วาล์วสำหรับน้ำดื่ม

ในอุตสาหกรรมน้ำ อาหาร และยา มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่ของที่ไหลผ่านท่อนั้นจะไม่ถูกเจือปนด้วยสิ่งสกปรกในขั้นตอนการผลิตนั้น ของเหลวเช่นขนํ้านั้นอาจสัมผัสกับท่อ ข้อต่อ และวาล์วได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่ต้องสัมผัสกับน้ำโดยตรงจะต้องได้รับการรับรองและถูกผลิตคิดค้นมาเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ ในกระบวนการผลิตนั้น อาจมีสารปนเปื้อนทางเคมีเช่น ตะกั่ว หรือมีแร่ธาตุและ อุณหภูมิไม่พึงประสงค์ที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนขอวัสดุท่อ ข้อต่อ และวาล์วสำหรับน้ำดื่มได้ ซึ่งจะนำไปสู่การปนเปื้อนของนํ้าดื่มได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว มันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่อะไหล่เหล่านั้นและวาล์วสำหรับน้ำดื่มต้องถูกผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ  ถูกต้องตามมาตรฐานสากล และได้การรับใบรับรอง

ใบรับรองและมาตรฐานต่างๆ

WRAS บังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำโดยตรงหรืออุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับแหล่งน้ำประปาสาธารณะ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบข้อบังคับด้านการจ่ายน้ำในสหราชอาณาจักรและสกอตแลนด์

WaterMark เป็นใบรับรองบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์ประปาและระบบระบายน้ำที่จำหน่ายในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เครื่องหมาย VDE รับรองผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ตามบทบัญญัติความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ProdSG) และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ (MPG) ตามมาตรฐาน VDE/EN/IEC ข้อกำหนดทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายที่เป็นไปได้จะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขภาพของผู้บริโภค

KTW เป็นแนวทางในการประเมินวัสดุอินทรีย์อย่างถูกสุขลักษณะ เช่น พลาสติกและซิลิโคนเมื่อสัมผัสกับน้ำดื่ม และ W270 อธิบายวิธีการประเมินการเติบโตของจุลินทรีย์บนวัสดุที่ไม่ใช่โลหะเมื่อสัมผัสกับน้ำดื่ม DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) จัดให้มีการทดสอบและการรับรองที่จำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

UBA Regulations คือเกณฑ์การรับรองของผลิตภัณฑ์ที่มีการสัมผัสกับน้ำดื่มตามเกณฑ์การประเมินที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมเยอรมันได้จัดทำข้อเสนอแนะไว้

Kiwa watermark ให้การรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับน้ำดื่มสำหรับตลาดเนเธอร์แลนด์ แนวทางดังกล่าวรวมถึงข้อกำหนดของตลาดและรัฐบาลทั้งหมด ดังนั้น ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์แค่ต้องทําตามข้อกำหนดชุดเดียวเท่านั้น

NSF/ANSI 61 เป็นมาตรฐานที่ใช้ในอเมริกาเหนือ ซึ่งกำหนดแนวทางสำหรับอุปกรณ์ที่สัมผัสกับน้ำดื่มหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำดื่ม

Attestation De Conformite Sanitaire (ACS) เป็นการรับรองความปลอดภัยของวัสดุที่สัมผัสกับน้ำดื่มในฝรั่งเศส

ประเภทต่างๆ ของวาล์วสำหรับน้ำดื่ม

ควรเลือกใช้วาล์วเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวอย่างเหมาะสม ด้านล่างได้มีการกล่าวถึงวาล์วน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี่ประเภท

โซลินอยด์วาล์ว

โซลินอยด์วาล์วน้ำถูกใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลอัตโนมัติ วาล์วสามารถปิดได้ตามปกติหรือเปิดตามปกติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ควบคุมโดยสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถทำได้จากระยะไกลและอัตโนมัติเพื่อควบคุมการไหลของน้ำอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ โซลินอยด์วาล์วมักจะทำงานอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสำหรับการใช้งานในน้ำ โซลินอยด์วาล์วที่มีตัวตั้งเวลาปิดแบบปรับได้จึงถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันปรากฎการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์ (Water Hammer) ด้านล่างมีโซลินอยด์วาล์วที่ใช้สำหรับน้ำดื่มบางส่วนที่ Flu-Tech จําหนาย:

โซลินอยด์วาล์ว type 6213 แบรนด์ burkert

Burkert – Type 6213 2/2-Way N/C Servo Coupled Solenoid Valve

 • 0 to 145 PSI
 • 3/8″ to 1″ NPT
 • IP 65 with Cable Plug
 • NSF 61/372 Approved
 • Class F or Class H Coils
 • Water Hammer-Free (Low Noise)
 • Spring Coupled Diaphragm System
 • EPDM Seals with Stainless Steel or Lead-Free Brass Housing
 • Slip Over Coil Technology; 100% Continuous Rating Duty Cycle
View Product
หลักการทำงานของโซลินอยด์วาล์ว รุ่น 6013

Burkert – Type 6013 2/2-Way Direct-Acting Plunger Valve

 • Up to 362 PSI
 • 1/8″ or 1/4″ NPT
 • IP 65 Cable Plug
 • 2-Way N/C or NO
 • NSF 61/372 Approved
 • Class F or Class H Coils
 • EPDM Seals with Cable Plug with Stainless Steel Housing
 • Slip Over Coil Technology; 100% Duty Cycle; High Cycling Rate
View Product

Burkert – Type 6011 2/2-Way N/C Direct-Acting Plunger Valve

 • 1/8″ NPT
 • Up to 164 PSI
 • IP 65 with Cable Plug
 • NSF 61/372 Approved
 • Directing Acting Miniature Valve
 • EPDM Seal with Stainless Steel Housing
 • Slip Over Coil Technology; 100% Duty Cycle; High Cycle Rate
View product

บอลวาล์ว

บอลวาล์วควบคุมการไหลด้วยลูกหมุนที่มีรูเจาะ เมื่อรูเจาะอยู่ในแนวเดียวกับท่อ วาล์วจะเปิดขึ้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ เมื่อลูกบอลถูกหมุนไป 90 องศา รูเจาะจะตั้งฉากกับเส้นทางการไหลและการไหลของน้ำจะถูกปิดกั้น การหมุนนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือด้วยตัวกระตุ้น (แบบไฟฟ้าหรือแบบนิวแมติก) บอลวาล์วมอบการปิดผนึกที่เชื่อถือได้

เกทวาล์ว (วาล์วประตูน้ำ)

เกทวาล์ว หรือ วาล์วประตูน้ำ คือวาล์วควบคุมด้วยมือซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ในสถานะเปิดเต็มที่หรือปิดสนิทเท่านั้น จึงไม่ใช้เป็นวาล์วควบคุม และการใช้วาล์วดังกล่าวอาจทำให้วาล์วเสื่อมสภาพและทำให้เกิดการควบคุมการไหลที่ไม่ถูกต้อง โดยทั่วไปจะใช้ในท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และงานแรงดันสูง สามารถใช้วาล์วประตูในกรณีที่น้ำไม่ต้องปิดบ่อย  เช่นในท่อส่งน้ำหลักไปยังบ้าน

เช็ควาล์ว (วาล์วกันกลับ)

เช็ควาล์วเป็นวาล์วทางเดียวที่ช่วยให้น้ำไหลในทิศทางเดียวเท่านั้น การไหลของน้ำในทิศทางที่ต้องการจะเปิดวาล์วในขณะที่กระแสย้อนกลับใดๆ บังคับให้ปิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการไหลใดๆ สำหรับการใช้งานในน้ำดื่ม เช็ควาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับจากทางออกสู่แหล่งน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ระบบน้ำดื่ม

วัสดุวาล์วสำหรับน้ำดื่ม

ตัวเรือนวาล์วและวัสดุซีลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเลือกวาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในน้ำดื่ม วัสดุเหล่านี้ควรได้รับการอนุมัติให้ใช้กับน้ำดื่ม

วัสดุตัวเรือนวาล์ว

ทองเหลือง เป็นวัสดุทางเลือกแบบดั้งเดิมสำหรับวาล์วน้ำดื่ม ทองเหลืองเป็นวัสดุที่ประหยัดและสามารถทำงานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้าง อย่างไรก็ตาม โลหะผสมทองเหลืองมักจะมีตะกั่วซึ่งถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการแปรรูป เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของสารตะกั่วต่อสุขภาพของมนุษย์ ได้มีการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำดื่มปราศจากสารตะกั่ว ในอเมริกาเหนือ EPA จำกัดปริมาณตะกั่วสูงสุดไว้ที่ 0.25% โดยคำนวณจากพื้นที่ผิวเปียก ผู้ผลิตและผู้รับเหมาต้องคำนวณพื้นที่ผิวเปียกและปริมาณตะกั่วรวมสำหรับระบบน้ำดื่มเพื่อกำหนดการใช้งานวาล์วสำหรับน้ำดื่ม นอกจากวัสดุทองเหลืองแบบดั้งเดิมแล้วยังมีตัวเลือกอีกอย่างคือทองเหลืองไร้สารตะกั่วที่สามารถใช้กับน้ำดื่มได้เลย

วัสดุคอมโพสิตหรือพลาสติก มักใช้สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย วัสดุนี้เป็นทางเลือกที่ปราศจากสารตะกั่วและช่วยผู้ผลิตประหยัด อย่างไรก็ตาม วัสดุคอมโพสิตอาจมีราคาแพงกว่าวาล์วทองเหลืองเล็กน้อย

เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สแตนเลสสตีล เป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไปสำหรับวาล์วน้ำดื่ม มันปราศจากสารตะกั่วและมีตัวเลือกมากมายในแง่ของค่าสัมประสิทธิ์การไหล ช่วงอุณหภูมิ และช่วงแรงดัน อย่างไรก็ตาม สแตนเลสสตีลเป็นตัวเลือกวัสดุที่มีราคาแพงกว่า แต่ไม่มีสารตะกั่ว จึงเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัย

วัสดุซีล

ยางไนไตรล์ (NBR) เป็นวัสดุที่ใช้กันมากที่สุดสําหรับไดอะแฟรมโอริง และซีลในวาล์วน้ำดื่ม ยางไนไตรล์เหมาะสำหรับน้ำดื่ม ไม่ทําให้ปนเปื้อน และสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -18°C ถึง +80°C (0°F ถึง +176°F)

เอทิลีนโพรพิลีนไดอีนโมโนเมอร์ (EPDM) มักใช้เป็นวัสดุซีลสำหรับช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่าความสามารถของ NBR และสามารถทนต่อช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -20°C ถึง +139°C (-4°F ถึง +282°F) ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้งานในน้ำร้อนและน้ำเย็น

ข้อมูลอ้างอิง: Burkert, Tameson, Kiwa, NFS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th