Pneumax Group Sectors and Technologies Business Units - Flu-Tech Thailand Authorized Distributor of Pneumax S.p.A. Pneumatic Components - อุปกรณ์นิวเมติกส์ ชุดกรองลม FRL ข้อต่อลม ฟิตติ้ง กระบอกลม กระบอกสูบลม โซลินอยด์วาล์ว วาล์ว - บริษัท ฟลูเทค จํากัด

หน่วยธุรกิจ Business Units ของ Pneumax S.p.A.

PNEUMAX / SECTORS AND TECHNOLOGIES / BUSINESS UNITS

หน่วยธุรกิจ (Business Unit, BU) หรือเรียกอีกอย่างว่าหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit, SBU) หมายถึง องค์การหรือหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร ดําเนินงาน และพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การจัดโครงสร้างองค์การของหน่วย หรือคํานิยามโดยง่าย คือ กลุ่มหรือสายผลิตภัณฑ์ ไม่ก็แผนกในองค์กรที่มีฟังก์ชันการทำงานเพื่อผลักดันธุรกิจในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ฝ่ายการผลิต (Production) รับหน้าที่ดูแลกระบวนการแปรรูปทรัพยากรการผลิต แผนกวิจัยและพัฒนา (Research and development, R&D) มีหน้าที่วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือคิดค้นวัตกรรมใหม่ขึ้นมา แผนกจัดการสายโซ่อุปทานซัพพลายเชน (Supply Chain Management, SCM) บริหารจัดการโฟลว์และการไหลกระจายของผลิตภัณฑ์ ทรัพยากร และวัสดุต่างๆ ฝ่ายการตลาด (Marketing) ดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสินค้าและบริการ ฝ่ายการเงินและบัญชี (Finance and Accounting) รับผิดชอบหน้าที่ทางการบัญชีและการเงินทั้งหมดของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources, HR) เป็นต้น

Business Units ของ Pneumax S.p.A. ประกอบไปด้วย:
  • Automotive (ยานยนต์)
  • Process Automation (กระบวนการผลิตอัตโนมัติ)
  • Industrial Automation (ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม)

Industrial Automation (ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม)

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม / Industrial Automation - Sectors and Technologies Pneumax Business Units - หน่วยธุรกิจนิวแมกซ์ - บทความ / Article - บริษัท ฟลูเทค จำกัด - Flutech Co., Ltd.

หน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ซึ่งผลิตส่วนประกอบและระบบต่างๆ สำหรับระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมนี้ เป็นหน่วยธุรกิจหลักของ Pneumax S.p.A. ผู้ผลิตแอคทูเอเตอร์ วาล์ว โซลินอยด์วาล์ว ฟิตติ้ง ชุดกรองลม เทคโนโลยีสุญญากาศ ตัวควบคุม อุปกรณ์นิวเมติก กระบอกลม กระบอกลูกสูบ ฐานยึดวาล์ว ฯลฯ ชั้นนําของโลกจากประเทศอิตาลี โดยเริ่มแรกบริษัทเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนิวเมติกส์อย่างเดียว แต่บริษัทได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือสายผลิตภัณฑ์ และในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบที่สั่งงานด้วยลม (Pneumatic Actuation) และไฟฟ้า (Electric Actuation) ด้วยองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ความกระฉับกระเฉง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว (Lean, Agile,and Flexible Organization) ทําให้ Pneumax สามารถออกแบบ ประมวลผลเชิงกล (Mechanical Processing) และประกอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานและคัสตอม โดยประสามรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกลไกเข้าด้วยกันเองได้ โดยไม่ต้องทําการจัดจ้างงานจากภายนอก หรือ Outsource การพัฒนาโซลูชันที่สอดคล้องกับหลักการของอุตสาหกรรม 4.0 ได้นำไปสู่การรวมเซ็นเซอร์และการวินิจฉัยในผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ควบคุม และบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดูผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนิวแมกซ์ทั้งหมดของฟลูเทค

Process Automation (กระบวนการผลิตอัตโนมัติ)

กระบวนการอัตโนมัติ / ระบบอัตโนมัติของกระบวนการผลิต / Process Automation - Sectors and Technologies Pneumax Business Units - หน่วยธุรกิจนิวแมกซ์ - บทความ / Article - บริษัท ฟลูเทค จำกัด - Flutech Co., Ltd.

ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหมาะสำหรับใช้ใน “กระบวนการ (Process)” ที่ต้องการวัสดุเฉพาะ เช่น เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สแตนเลสสตีล (Stainless Steel) หรือระดับประสิทธิภาพที่ต่างกัน เช่น ปริมาณความดันหรือแรงดันลมที่จำเป็นสำหรับการทำงานของกระบวนการ หรือที่เรียกว่า Operating pressure (OP) ได้ทำให้ Pneumax สร้างหน่วยธุรกิจสำหรับกระบวนการอัตโนมัติโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของภาคส่วนชนิดนี้ได้อย่างทันท่วงที เคร่งครัด พิถีพิถัน และมีประสิทธิภาพ

นี้หมายความว่า ขณะนี้ Pneumax สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท ขนาด วัสดุ และประสิทธิภาพการทำงาน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผลิตขึ้นสำหรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นเฉพาะ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซ น้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์เคมีและปิโตรเคมีอื่นๆ วาล์วและโซลินอยด์ไม่ว่าจะทำจากสเตนเลสสตีลหรืออะลูมิเนียม และยูนิตระบบบำบัดอากาศและระบบบัดก๊าซไอเสียจากกระบวนการผลิต จะถูกเสริมด้วยแมนิโฟลด์คัสตอมแบบบูรณาการ (Integrated Custom Manifolds) หรือที่เรียกกันว่า ซัพเพลทวาล์ว ฐานวาล์ว ฐานยึดวาล์ว หรือฐานตั้งวาล์ว

การทำงานในภาคส่วนกระบวนการผลิต หรือ Process Automation นี้ ยังหมายถึงการรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลทางอุตสาหกรรม นิวแมกซ์มีความภูมิใจที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 พร้อมด้วยใบรับรอง ATEX EAC FM NEPSI SIL และ CU_TR012 ใบรับรองและมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในแง่ของความน่าเชื่อถือ

ดูแค็ตตาล็อกสินค้านิวแมกซ์ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

รับชมวิดีโอ

Automotive (ยานยนต์)

Automotive Manufacturing / อุตสาหกรรมยานยนต์ / ยานยนต์ / โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ / เกี่ยวกับรถยนต์ - Sectors and Technologies Pneumax Business Units - หน่วยธุรกิจนิวแมกซ์ - บทความ / Article - บริษัท ฟลูเทค จำกัด - Flutech Co., Ltd.

แผนกยานยนต์ Automotive Division ของนิวแมกซ์ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ครบวงจรสำหรับสายการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ โดยเน้นไปที่การประกอบโครงของรถยนต์ Body in White (BIW) ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพ่นสีรถยนต์ นิวแม็กมีชุดจับยึด ชุดเดือย ชุดพิน กริปเปอร์และรวมไปถึงระบบกำหนดตำแหน่งแบบหลายแกนที่ครอบคลุม Multi-Axis Positioning Systems เนื่องจากได้รับการพัฒนาโดยวิศวกรหรือทีมช่างเทคนิคเฉพาะทาผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความน่าเชื่อถือ ความแม่นยำ และความสามารถในการทำกระบวนการซ้ำ และเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งระดับสากล

ความสนใจเป็นพิเศษ การออกแบบประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่จดสิทธิบัตรแล้วของนิวแมกซ์ ไก้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากมันเป็นโซลูชันที่ทําการประหยัดพลังงานเยอะที่สุดในท้องตลาดปัจจุบัน ทุกขั้นตอนการผลิตและดสอบผลิตภัณฑ์จะถูกดำเนินการภายในแผนกที่มีอุปกรณ์พร้อมที่สำนักงานใหญ่ ณ เมืองลูราโน จังหวัดแบร์กาโม ประเทศอิตาลี [Via Cascina Barbellina, 10, 24050 Lurano (BG), Italy]

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ หรือ โลกานุวัตร (Globalization) ซึ่งหมายถึง ผลจากการพัฒนาการติดต่อสื่อสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างกันทั่วทั้งโลก หรือหมายถึงการบูรณาการทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) ที่เพิ่มขึ้นของทั่วโลก รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายของผลิตภัณฑ์ บริการ เทคโนโลยี และการไหลของข้อมูลข้ามพรมแดน (Cross-Border Data Flows) ผู้ผลิตอย่าง Pneumax จึงค่อยๆ กลายมาเป็นแบรนด์สินค้าอุตสาหกรรมชั้นนํา (Industrial Products) ด้วยสาขาและเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 23 ที่ทั่วโลก และด้วยร้านค้ากับผู้จัดจำหน่ายที่กระจายตัวอย่างแพร่หลายในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถให้การสนับสนุนและความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership / Strategic Alliance) การมีอยู่ทั่วโลกของนิวแมกซ์ ทำให้การจัดการการบริหารโครงการ (Project Management) เป็นไปอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว คุ้มค่า และโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าต่างประเทศได้รับบริการระดับสูงที่สุด

ดูแค็ตตาล็อกภาพรวมของผลิตภัณฑ์นิวแมกซ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์

รับชมวิดีโอ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง: Automotive Division - The Ultimate Clamping Technology

อ้างอิง: Pneumax, STOU, Coraline, SDG Move, Dynamics

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร: 02-384-6060  | ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th  | เว็บไซต์: https://flutech.co.th