Pressure Transducer คืออะไร ทำงานอย่างไร

Pressure Transducer คืออะไร ทำงานอย่างไร

Pressure Transducer หรือ ทรานสดิวเซอร์แรงดัน มีความสำคัญที่หลากหลายในอุตสาหกรรม ช่วยในการวัดและติดตามความดันภายในระบบและกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การใช้งานในยานยนต์ไปจนถึงการผลิตในอุตสาหกรรมและวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทรานสดิวเซอร์แรงดันมอบข้อมูลที่แม่นยำและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล บทความนี้จะพาไปสำรวจหลักการทำงานของทรานสดิวเซอร์แรงดัน รวมทั้งส่วนประกอบ วิธีการทำงาน และการประยุกต์ใช้งาน

ความดันเป็นปริมาณทางกายภาพพื้นฐานที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในกระบวนการอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลาย เพื่อการวัดและการตรวจสอบความดันอย่างแม่นยำ จำเป็นต้องใช้ทรานสดิวเซอร์แรงดัน อุปกรณ์เหล่านี้ทำหน้าที่แปลงความดันที่กระทำต่ออุปกรณ์เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถวัดและวิเคราะห์ได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (Pressure Transducer) รุ่น P300 ยี่ห้อ ACCURA

ทรานสดิวเซอร์แรงดันคืออะไร

ตัวแปลงสัญญาณแรงดัน คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงความดันทางกายภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า มีบทบาทสำคัญในระบบต่างๆ ที่ต้องการการตรวจสอบความดัน เช่น ระบบไฮดรอลิก, ระบบนิวแมติก, และระบบ HVAC ทรานสดิวเซอร์แรงดันถูกออกแบบให้มีความทนทานและสามารถวัดความดันได้อย่างแม่นยำ

ประเภทของทรานสดิวเซอร์แรงดัน

ทรานสดิวเซอร์แรงดันมีจำหน่ายหลายประเภท แต่ละประเภทเหมาะสำหรับการใช้งานเฉพาะและช่วงแรงดัน ประเภททั่วไป ได้แก่:

Strain Gauge Pressure Transducers

ทรานสดิวเซอร์แรงดันชนิดสเตรนเกจทำงานโดยใช้สเตรนเกจเป็นตัวตรวจจับ ภายใต้แรงกด สเตรนเกจจะเปลี่ยนรูปทรง ทำให้ความต้านทานภายในเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งทำให้สามารถวัดความดันได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

Capacitive Pressure Transducers

ทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบคาปาซิทีฟทำงานโดยใช้หลักการของการเปลี่ยนแปลงความจุเมื่อมีแรงดัน ประกอบด้วยแผ่นคู่ขนานที่มีไดอะแฟรมตั้งอยู่ระหว่างแผ่น ความดันที่เปลี่ยนไปจะทำให้ไดอะแฟรมโค้งงอ ทำให้ระยะห่างระหว่างแผ่นเปลี่ยนไป ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าต่อไป

Piezoelectric Pressure Transducers

ทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบเพียโซอิเล็กทริกทำงานโดยใช้ประโยชน์จากเอฟเฟกต์เพียโซอิเล็กทริก ซึ่งวัสดุบางชนิดจะผลิตประจุไฟฟ้าเมื่อได้รับความเค้นเชิงกล คริสตัลเพียโซอิเล็กทริกจะเปลี่ยนรูปเมื่อมีการใช้แรงดัน ส่งผลให้เกิดประจุไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับแรงดันที่ถูกใช้งาน

อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (Pressure Transducer) รุ่น P300 ยี่ห้อ ACCURA

Pressure transmitter with compact size for universal us

หลักการทำงานของตัวแปลงสัญญาณแรงดัน

หลักการทำงานของตัวแปลงสัญญาณแรงดันคือการเปลี่ยนแรงดันทางกลเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยกลไกการทำงานจะแตกต่างกันไปตามประเภทของทรานสดิวเซอร์ที่ใช้งาน

สำหรับทรานสดิวเซอร์แรงดันสเตรนเกจ สเตรนเกจจะเสียรูปเมื่อมีการใช้แรงดัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน การเปลี่ยนแปลงความต้านทานนี้ตรวจพบโดยวงจรสะพานวีตสโตน ซึ่งจะแปลงเป็นเอาต์พุตทางไฟฟ้าตามสัดส่วนของความดัน

ทรานสดิวเซอร์แรงดันแบบคาปาซิทีฟจะวัดแรงดันโดยการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความจุระหว่างเพลตที่เกิดจากการโก่งตัวของไดอะแฟรม การเปลี่ยนแปลงความจุจะถูกตรวจพบโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสร้างเอาต์พุตไฟฟ้าที่สอดคล้องกัน

ทรานสดิวเซอร์แรงดันเพียโซอิเล็กทริกจะสร้างประจุไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนรูปของคริสตัลเพียโซอิเล็กทริก จากนั้นประจุนี้จะถูกขยายและแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่ใช้งานได้

ส่วนประกอบของทรานสดิวเซอร์แรงดัน

ตัวแปลงสัญญาณแรงดันทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลักหลายประการที่ช่วยให้สามารถทำงานได้:

Sensing Element

องค์ประกอบการตรวจจับเป็นส่วนหนึ่งของทรานสดิวเซอร์ที่รับแรงกดโดยตรง อาจเป็นสเตรนเกจ ไดอะแฟรม หรือคริสตัลเพียโซอิเล็กทริก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของทรานสดิวเซอร์

Signal Conditioning Circuitry

วงจรปรับสภาพสัญญาณจะประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าที่สร้างโดยองค์ประกอบการตรวจจับ โดยจะขยาย กรอง และแปลงสัญญาณให้เป็นเอาต์พุตมาตรฐาน ทำให้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์และการวัดผลเพิ่มเติม

Output Interface

ส่วนต่อประสานเอาต์พุตคือวิธีที่ทรานสดิวเซอร์สื่อสารความดันที่วัดได้ อาจอยู่ในรูปของแรงดันอนาล็อก กระแส หรือสัญญาณดิจิทัล ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของการใช้งาน

การสอบเทียบและความแม่นยำ

เพื่อให้มั่นใจถึงการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ทรานสดิวเซอร์ความดันจะต้องผ่านการสอบเทียบ การสอบเทียบเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบเอาท์พุตของทรานสดิวเซอร์กับมาตรฐานที่ทราบ และทำการปรับเปลี่ยนหากจำเป็น การสอบเทียบเป็นประจำถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิภาพของทรานสดิวเซอร์เมื่อเวลาผ่านไป

ความแม่นยำของทรานสดิวเซอร์ความดันแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของเอาท์พุตเต็มสเกล มันแสดงถึงค่าเบี่ยงเบนสูงสุดจากมูลค่าที่แท้จริงที่สามารถคาดหวังได้ โดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ทรานสดิวเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงกว่าในการใช้งานที่การวัดที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ

การใช้งานตัวแปลงสัญญาณแรงดัน

ทรานสดิวเซอร์แรงดันพบการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมและการใช้งานต่างๆ แอปพลิเคชั่นที่โดดเด่นบางประการ ได้แก่ :

 • อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive industry): ระบบการจัดการเครื่องยนต์, การตรวจสอบแรงดันลมยาง
 • การผลิตทางอุตสาหกรรม (Industrial manufacturing): ระบบไฮดรอลิกและนิวแมติก การควบคุมกระบวนการ การทดสอบการรั่วไหล
 • วิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace engineering): ระบบควบคุมการบินของเครื่องบิน, การตรวจสอบเครื่องยนต์
 • ระบบ HVAC: การวัดความดันอากาศและการไหล
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical equipment): เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องดมยาสลบ

ข้อดีและข้อเสีย

ทรานสดิวเซอร์แรงดันมีข้อดีหลายประการ ได้แก่:

 • การวัดแรงดันที่แม่นยำและเชื่อถือได้
 • การออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
 • ความสามารถในการวัดความดันที่หลากหลาย
 • เข้ากันได้กับสื่อต่างๆ (ของเหลว, ก๊าซ)
 • บูรณาการเข้ากับระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดบางประการดังนี้

 • ความไวต่อแรงดันเกินหรือแรงดันพุ่ง
 • ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
 • ความเสี่ยงต่อความเสียหายทางกล

การพัฒนาในอนาคต

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าไป ทรานสดิวเซอร์แรงดันมีแนวโน้มที่จะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม การพัฒนาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ :

 1. การย่อขนาดเพื่อการรวมเข้ากับอุปกรณ์ขนาดเล็ก
 2. เพิ่มความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
 3. ความสามารถในการตรวจสอบแบบไร้สายและระยะไกล
 4. บูรณาการกับเครือข่าย IoT (Internet of Things) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

Pressure Transducer จาก ACCURA

ทรานสดิวเซอร์แรงดัน ACCURA ขึ้นชื่อในด้านความแม่นยำและความเสถียรสูง ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยองค์ประกอบการตรวจจับที่ตรวจจับความดันและแปลงเป็นเอาต์พุตทางไฟฟ้า เช่น สัญญาณแรงดันหรือกระแส

ทรานสดิวเซอร์เหล่านี้สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงน้ำมันและก๊าซ กระบวนการทางเคมี การบำบัดน้ำ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) และอื่นๆ อีกมากมาย โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการควบคุมกระบวนการ ระบบติดตามและควบคุม และการเก็บข้อมูล

FLU-TECH ขอนำเสนอทรานสดิวเซอร์แรงดันที่หลากหลายพร้อมข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเฉพาะ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงช่วงความดัน ระดับความแม่นยำ สัญญาณเอาท์พุต ช่วงอุณหภูมิ และความเข้ากันได้กับของเหลวชนิดต่างๆ

อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (Pressure Transducer) รุ่น P300 ยี่ห้อ ACCURA

ACCURA – อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดัน (Pressure Transducer) รุ่น P300

เซนเซอร์วัดความดัน รุ่น P300 แบบพายโซรีซิสทีฟที่มีดีไซน์กะทัดรัดและตัวเครื่องเป็นสเตนเลสสตีล SS304 และ SS316L ไดอะแฟรม สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการกัดกร่อน โดยมีเอาต์พุตสัญญาณ 4-20mA ซีรีส์ P300 ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดความดันสำหรับการบิน การบินและอวกาศ รถยนต์ อุปกรณ์การรักษาพยาบาล HVAC ฯลฯ

 • ติดตั้งง่าย
 • ปริมาตรทางกายภาพน้อย น้ำหนักก็เบา
 • ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อน
 • สแตนเลสทั้งตัวผนึกโครงสร้างอย่างสมบูรณ์มีการป้องกันการกระแทกที่สูงมากเมื่อใช้งานด้วยการป้องกัน

สรุป

ทรานสดิวเซอร์แรงดันเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการวัดและตรวจสอบแรงดันในการใช้งานต่างๆ โดยจะแปลงแรงดันเชิงกลเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยให้ข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยการทำความเข้าใจหลักการทำงาน ส่วนประกอบ และการใช้งาน เราจึงสามารถชื่นชมบทบาทสำคัญของตัวแปลงสัญญาณแรงดันในการรับประกันการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในอุตสาหกรรมต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

1.ทรานสดิวเซอร์แรงดันแตกต่างจากเกจวัดแรงดันอย่างไร

ตัวแปลงสัญญาณแรงดันจะแปลงแรงดันเป็นสัญญาณไฟฟ้า ในขณะที่เกจวัดแรงดันจะระบุแรงดันโดยตรงผ่านกลไกทางกล

2.ทรานสดิวเซอร์แรงดันสามารถวัดแรงดันทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้หรือไม่

ใช่ ทรานสดิวเซอร์แรงดันสามารถวัดแรงดันทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและช่วงของแรงดันดังกล่าว

3.ทรานสดิวเซอร์แรงดันใช้สำหรับวัดความดันของเหลวเท่านั้นหรือไม่

ไม่ได้ ทรานสดิวเซอร์แรงดันสามารถวัดความดันทั้งในของเหลว (ของเหลวและก๊าซ) และวัสดุแข็งบางชนิดได้

4.ทรานสดิวเซอร์แรงดันควรได้รับการสอบเทียบบ่อยแค่ไหน

ทรานสดิวเซอร์แรงดันควรได้รับการสอบเทียบเป็นประจำ ตามแนวทางของผู้ผลิตหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจถึงการวัดที่แม่นยำ

5.ทรานสดิวเซอร์แรงดันสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสูงได้หรือไม่

ทรานสดิวเซอร์แรงดันสามารถออกแบบให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมแรงดันสูงได้โดยการเลือกวัสดุและเทคนิคการก่อสร้างที่เหมาะสม

อ้างอิง ACCURA,

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร: 02-384-6060  | ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th