เซ็นเซอร์วัดระดับของแข็งแบบใบพัด The Compact Rotary Paddle Point Level Sensor for Bulk Solid Application – FineTek SE38 Series (THAILAND AUTHORIZED DISTRIBUTOR FLUTECH)

เซ็นเซอร์วัดระดับสําหรับแข็งแบบใบพัด | The Rotary Paddle Point Level Sensor for Bulk Solids Application

เซ็นเซอร์วัดระดับของแข็งแบบใบพัด // Compact Rotary Paddle Point Level Sensor for Bulk Solids Application

 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม – เซ็นเซอร์วัดระดับ เช่น เซ็นเซอร์วัดระดับของแข็ง คืออะไร?

เซ็นเซอร์วัดระดับ (Level Sensor) อาศัยหลักการทางไฟฟ้าหรือทางกลสำหรับการวัดระดับของวัสดุที่เป็นของเหลว (Liquid) ผง (Powder) หรือเม็ด (Granule) แต่โดยหลักแล้ว มันจะถูกแยกเป็นสองประเภท 1) เซ็นเซอร์วัดระดับของแข็ง (Level Transmitter for Solid) และ 2) เซ็นเซอร์วัดระดับของเหลว (Level Transmitter for Liquid) อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนหากระดับของวัสดุที่อยู่ในภาชนะบรรจุเกิน (Full or Upper Limit Detection) หรือน้อยกว่า (Empty or Low Level Detection) ค่าที่กําหนดไว้ เพื่อป้องกันการล้นทะลักของวัสดุหรือการที่คลังเหลือวัสดุน้อยแล้วต้องทําการเติม

เซ็นเซอร์วัดระดับของแข็งแบบใบพัดโรตารี่ (Rotary Paddle Level Switch) คือ อุปกรณ์วัดระดับชนิดหนึ่งที่เป็นเซ็นเซอร์วัดระดับของแข็ง เหมาะสำหรับการตรวจจับระดับในถังไซโลจัดเก็บวัสดุ ถังฮอปเปอร์ และคอนเทนเนอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลและการสิ้นเปลืองวัสดุอาทิ เซ็นเซอร์วัดระดับของแข็งนี้จะถูกนํามาเพื่อวัดระดับและแจ้งเตือนระดับ Low (ตํ่า – Empty) หรือ High (สูง – Full) ของวัตถุดิบในถังเก็บวัสดุกันปัญหาในอนาคต เช่น วัสดุหรือวัตถุดิอย่าง ข้าวสาร ข้าวโพด เมล็ดข้าวเปลือก ธัญพืชอื่นๆ น้ำตาล โกโก้ อาหารสัตว์ และเม็ดพลาสติก เป็นต้น

ตัวอย่างการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับของแข็ง

กระบวนการผลิตจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับวัสดุของแข็งปริมาณมวล (Bulk Solid Materials) จำเป็นต้องมีระบบดักเก็บฝุ่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้พื้นที่การผลิตปลอดภัย สะอาด และง่ายต่อการจัดเก็บและเรียกคืนวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ระบบดักฝุ่นจึงนิยมถูกนํามาใช้ในกระบวนการและอุตสาหกรรมเหล่านี้ อย่างเช่นในอุตสาหกรรมไม้ หรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “Wood / Timber / Lumber Industry” เป็นกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปไม้ดิบเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารถนํามาใช้สอยได้หลากหลายวิธีและค้าขายเชิงพาณิชย์ได้ ตัวอย่างกระบวนการผลิต หรือ Manufacturing Process ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ ได้แก่ การเลื่อย (Sawing) การเตรียมไม้ (Planning) การเจาะ (Drilling) การขึ้นรูป (Shaping) การขัด (Sanding) การตกแต่ง (Finishing) การอัดนํ้ายา (Chemical Treatment) การอบ (Kiln Drying) การเก็บรักษา (Storing) และป้องกันความชื้น เป็นต้น และจากกระบวนการที่ว่ามาเหล่านี้ ขี้เลื่อยและฝุ่นจึงถูกรผลิตขึ้นจำนวนมาก

ลูกค้ารายหนึ่งทํางานเกี่ยวกับ Woodworking จึงมีถังเก็บฝุ่น Drum Kit ขนาด 55 แกลลอน เป็นตัวเก็บฝุ่นอีกชั้นหนึ่งในไลน์ผลิต และเพื่อป้องกันไม่ให้ถังบรรจุล้นและป้องกันไม่ให้ฝุ่นย้อนกลับเข้าไปในระบบอีก จึงได้มีการติดตั้ง Compact Rotary Paddle Bin Level Indicator

เซ็นเซอร์วัดระดับของแข็ง รุ่น SE38 Series ขนาดกะทัดรัด พร้อมใบพัดหรือไม้พาย (Blades / Vanes) แบบไขว้มาตรฐาน 4 ใบ (4-Bladed Cross Paddle) จาก FineTek ถูกติดตั้งอยู่ที่ฝาปิดของถังเก็บฝุ่นแบบดรัมขนาด 55 แกลลอน (55 gallon Drum Collector Kit) ตัว Level Sensor ใช้ไฟ 24VDC และให้เอาต์พุตแบบหน้าสัมผัสที่จะส่งสัญญาณเตือนที่สามารถมองเห็นและได้ยินได้ (Audible and Visual Alarm) เมื่อถังบรรจุฝุ่นใกล้เต็ม และด้วย Rotary Paddle Point Level Sensor ระบบในโรงงานแปรรูปไม้นี้จึงทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพในด้านการตรวจจับฝุ่นไม้และเศษไม้

The Compact Rotary Paddle Point Level Sensor for Bulk Solid Application – FineTek SE38 Series - flutech.co.th

Compact Rotary Paddle Bin Level Indicator จากซีรีส์ SE3 ถึงแม้ว่าขนาดจะเล็กก็ตาม แต่ก็ถูกออกแบบและผลิตมาอย่างแข็งแกร่งและสมบุกสมบัน ขนาดเล็กของอุปกรณ์ทําให้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ในที่แคบหรือพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดาย เซนเซอร์สามารถใช้ควบคู่กับไฟ 24VDC 24VAC 110VAC 220VAC และ 240VAC ได้ และยังสามารถรองรับการเชื่อมต่อ Mounting Connections หลายแบบตามความต้องการ ทั้งอุปกรณ์เสริม (Optional Accessories) และใบพัด (Paddle) ตัว Paddle Level Indicator Sensor ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก็บฝุ่นลูกค้าโรงงานแปรรูปไม้รายดังกล่าวในราคาที่สมเหตุสมผลและคุ้มค่า อย่างเช่นในรูปจากหน้างานจริงของลูกค้า ระบบเครื่องดักฝุ่นกําลังทํางานอยู่ แต่รอบๆ กลับสะอาด ไม่มีการรั่วไหลหรือบรรจุเกิน

อ้างอิง: DIRECTINDUSTRY, FINETEK, SANGCHAIMETER, OMI, REALPARS, WOODWORKING MACHINE เครื่องจักรงานไม้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

02-384-6060  | @flutech.co.th  | [email protected]  | @flutech.co.th