Bürkert Fluid Control Systems says goodbye to CEO Heribert Rohrbeck - Flu-Tech Burkert Thailand Authorized Distributor flutech.co.th

Change of Leadership at Bürkert Fluid Control Systems

Bürkert Fluid Control Systems says goodbye to CEO

Heribert Rohrbeck has led Burkert Fluid Control Systems as CEO for a total of 18 years. After being a part of the company for almost three decades, he is now retiring at the end of 2022. Georg Stawowy will take over as Bürkert’s new CEO from April 2023 onwards. เฮอริเบิร์ต โรห์เบ็ค เป็น CEO ผู้บริหาร Burkert มาเป็นเวลายาวนานกว่า 18 ปี และได้ทํางานให้กับบริษัทมาเกือบสามทศวรรษ โรห์เบ็คจะทําการเกษียณในสิ้นปี 2565 จอร์จ สตาโววี่ จะเข้ารับตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ของ Bürkert ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป

เฮอริเบิร์ต โรห์เบ็ค (Heribert Rohrbeck) ผู้บริหารคนปัจจุบันที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟลูอิดิกส์จากเมืองอินเกลฟิงเงน ประเทศเยอรมนี ได้ประกาศอําลาตําแหน่งอย่างเป็นทางการในการประชุมเดือนธันวาคม 2565 พร้อมกับได้รับการยืนปรบมือให้เกียรติจากพนักงาน Bürkert Fluid Control Systems ทุกคน ในการประชุมครั้งนี้ ผู้สืบทอดตำแหน่งของเขา จอร์จ สตาโววี่ (Georg Stawowy) ยังมีโอกาสแนะนำตัวเองอีกด้วย

Bürkert Fluid Control Systems We Make Ideas Flow World's Leading Manufacturers of Measurement and Control Systems for Liquids and Gases - Flutech Thailand Authorized Distributor

เฮอริเบิร์ต โรห์เบ็ค, CEO of Christian Bürkert GmbH & Co. KG (2004 – 2022)

โรห์เบ็ครู้สึกปลื้มปิติและประทับใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเขาบอกลาพนักงานของ Burkert ซึ่งแสดงความขอบคุณสำหรับการทำงานของเขา ความชื่นชมซึ่งกันและกันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโรห์เบ็ค การมีส่วนร่วมของทุกคน ทั้งความรับผิดชอบและการคิดแบบองค์รวมและการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพิเศษของบริษัท เขาได้กล่าว

การได้กลายเป็นเครือบริษัทระดับโลก และในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมขององค์กรแบบครอบครัวได้เป็นจุดมุ่งหมายที่ควรมุ่งมั่นเพื่อทําให้ได้

ชาวเมืองไฟร์บวร์กคนนี้ได้มองย้อนกลับไปเกือบสามทศวรรษกับ Burkert เริ่มแรกในปี 1993 โรห์เบ็คได้เข้ามารับผิดชอบแผนกวิจัยและพัฒนา (Research and Development, R&D) หลังจากดำรงตำแหน่งอื่นๆ มากมาย เขารับตำแหน่ง CEO ต่อจากเกร์ฮาร์ด เฮตทิงเจอร์ (Gerhard Hettinger) ในปี 2004 ด้วยเวลาทำงานที่ยาวนานเช่นนี้ เขาได้ทิ้งร่องรอยที่ชัดเจนไว้ในบริษัทและหล่อหลอมวัฒนธรรมอที่สำคัญต่อ Burkert เขาได้บอกว่า เมื่อเขาเริ่มต้นทํางานที่บริษัท ความรับผิดชอบและความคิดยังคงถูกแบ่งแยก แต่ละแผนกก็ทําหน้าที่ของตน เนื่องจากในเวลานั้นพนักงานนั้นโฟกัสไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ แนวทางจึงไม่ได้เป็นสากลและเป็นองค์รวมเหมือนในปัจจุบัน โรห์เบ็คในวัย 61 ปี

จอร์จ สตาโววี่ ในฐานะซีอีโอคนใหม่

ผู้สืบทอดตำแหน่งของโรห์เบ็ค จอร์จ สตาโววี่ วัย 53 ปี จะเข้ารับตำแหน่ง CEO ที่ Bürkert ในเดือนเมษายน 2023 เนื่องจากฝ่ายบริหารของบรัษัทเพิ่งทีการขยายและปรับเปลี่ยนพร้อมกับสมาชิกในทีมที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน การโยกย้ายตําแหน่งเป็นเรื่องที่สำคัญและท้าทาย ความต่อเนื่องมั่นคงสําคัญ จึงต้องดําเนินการการจัดการอย่างระวัง

ตั้งแต่ 2013 สตาโววี่ ป็นสมาชิกคณะกรรมการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Member of the Board for Innovation and Technology) ที่ Lapp Holding AG ในเมืองสตุตการ์ต ที่นั่น เขารับผิดชอบด้านนวัตกรรม การจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห่วงโซ่อุปทาน เครือข่ายโลจิสติกส์ ตลอดจนงานด้านไอทีและการปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่เป็นแบบอนาล็อกไปเป็นดิจิทัล หรือดิจิไทเซชั่น

 Bürkert ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร และเป็นที่รู้จักไปทั่วภูมิภาคในฐานะนายจ้างที่น่าดึงดูด ผมหวังว่าจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีแบบนี้ ผมเข้าร่วมบริษัทหลังจากประสบความสำเร็จมาหลายปี นี่เป็นความรับผิดชอบและความท้าทาย แต่เหนือสิ่งอื่นใด การสร้างความมั่นใจในตนเองในองค์กรจะทําให้สามารถควบคุมงานข้างหน้า

CHANGE OF LEADERSHIP AT BÜRKERT FLUID CONTROL SYSTEMS Heribert Rohrbeck Georg Stawowy Flu-Tech Thailand flutech.co.th

จอร์จ สตาโววี่, CEO of Christian Bürkert GmbH & Co. KG (April 2023 – )

Article PDF  

Reference: Burkert

Please contact us for more information:

Tel.: 02-384-6060  |  Line: @flutech.co.th  | Email: [email protected]  | Facebook: @flutech.co.th  | Website: https://flutech.co.th