วาล์วสำหรับน้ำดื่ม

ใบรับรองและมาตรฐานต่างๆ ประเภทต่างๆ ของวาล์วสำหรับน้ำดื่ม ควรเลือกใช้วาล์วเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวอย่างเหมาะสม ด้านล่างได้มีการกล่าวถึงวาล์วน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี่ประเภท โซลินอยด์วาล์ว โซลินอยด์วาล์วน้ำถูกใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมการไหลอัตโนมัติ วาล์วสามารถปิดได้ตามปกติหรือเปิดตามปกติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ควบคุมโดยสัญญาณไฟฟ้าที่สามารถทำได้จากระยะไกลและอัตโนมัติเพื่อควบคุมการไหลของน้ำอย่างแม่นยำและเชื่อถือได้ โซลินอยด์วาล์วมักจะทำงานอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสำหรับการใช้งานในน้ำ โซลินอยด์วาล์วที่มีตัวตั้งเวลาปิดแบบปรับได้จึงถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันปรากฎการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์ (Water Hammer) ด้านล่างมีโซลินอยด์วาล์วที่ใช้สำหรับน้ำดื่มบางส่วนที่

Valves for Drinking Water

Different Global Certifications There are several guidelines and certifications worldwide that monitor and control the