แก้ปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์ด้วย AirSweep®

ขจัดปัญหาไซโลอุดตันจากซีเมนต์ด้วย AIRSWEEP® ในการผลิตซีเมนต์ วัสดุเช่น หินดินดาน หินปูน ไพไรต์ และทราย จะถูกบดเป็นผงละเอียดแล้วกรองลงไปในไซโลก่อนที่จะป้อนเข้าเตาเผา หนึ่งในผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและซีเมนต์รายใหญ่ในฟิลิปปินส์ประสบปัญหาที่ว่าหินดินดานที่เกาะอยู่ตามผนังไซโล ซึ่งทำให้ไซโลไซโลอุดตันจากซีเมนต์ ปัญหา 386 / 5,000

Unclog Cement with AirSweep®

BLAST CEMENT CLOGS WITH AIRSWEEP® To produce cement, materials like shale, limestone, pyrite and sand