VIBRATORS WON’T CUT IT AIRSWEEP® SLICES THROUGH STICKY FOOD JUST LIKE AN AIR KNIFE โรงงานผลิตชีส - Flutech Co., Ltd. (Thailand)

AirSweep® ตัดผ่านวัสดุที่เหนียวราวกับว่ามันเป็นมีดลม ณ โรงงานผลิตชีส

โรงงานผลิตชีส — AIRSWEEP SLICES THROUGH STICKY MATERIAL JUST LIKE AN AIR KNIFE

โรงงานผลิตชีส แห่งหนึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมาก เนื่องจากเวย์โปรตีนคอนเซนเทรต (Whey Protein Concentrate, WPC) หรือผลิตภัณฑ์โปรตีนเวย์เข้มข้นที่ผ่านกระบวนการกรองด้วยเยื่อ (Membrane Filtration) เพื่อแยกน้ำตาลแล็กโทส (Lactose) และไขมันนมหรือไขมันเนย (Milkfat / Butterfat) ออกไป แล้วทำให้แห้ง (Dehydration) ในรูปแบบผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจายหรือพ่นฝอย (Spray Dryer / Spray Drier) ที่พวกเขาใช้มีความชื้นและไขมันสูงมาก จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการอุดตันสูง ณ ช่องจ่ายวัตถุดิบ และเมื่อเกิดการอุดตันที่ปล่องระบาย ปัญหาเดียวไม่ใช่การชะลอของการผลิตเท่านั้น แต่วัสดุที่อุดตันลักษณะเป็นก้อน (Caked Material) สามารถก่อมห้เกิดประกายไฟได้และเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในหน่วยถุงกรอง Baghouse สักยูนิตได้ ปัญหาการอุดตันแบบ Bridging จึงกลายมาเป็นข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่ต้องแก้ไขด่วน

การผลิตเวย์โปรตีน วัตถุดิบที่เหนียวและหนืด - Whey Protein / Milk / Butterfat / Milkfat / Cheese Manufacturing - Flutech Co., Ltd.

วัตถุดิบ เช่น เวย์ มีความชื้นและไขมันสูง

THE PROBLEM (ปัญหา)

ส่วนผสมที่เหนียว กฎระเบียบและข้อบังคับของ USDA ที่เข้มงวด การผลิตที่ต้องหยุดชะงัก

โรงงานผลิตชีส หลายแห่งใช้เครื่องสั่นลมเพื่อกระตุ้นการกระจายของวัตถุดิบ เช่น เวย์โปรตีนและสารเหนียวอื่นๆ ไม่ให้ติดกัน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือนด้วยลม (Pneumatic Vibrator) อาจทําให้เกิดการเกาะตัวของวัตถุดิบยิ่งขึ้น โดยการตกตะกอนของวัสดุและการเขย่าหรือการเคลื่อนไหวแบบสั่นจะทําให้วัตถุดิบเกิดการอัดแน่น เหมือนการทุบแป้งบนโต๊ะที่ทําให้แป้งจับตัวกัน วิธีนี้จะได้ผลหากคุณกำลังทําบราวนี่แต่ไม่ใช่หากคุณกำลังพยายามปรับปรุงการไหลเวียนของวัตถุดิบในโรงงาน มาตรฐานและแนวปฏิบัติของ

FSMA USDA และ FDA หมายความว่าผู้ผลิตอาหารต้องใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐานที่เข้มงวดเหล่านั้น ซึ่งผู้ผลิตชีสก็ต้องการโซลูชันที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้รับการรับรองจาก USDA และมาตรฐานข้างต้นเช่นเดียวกัน 

Bridging Silo - Flutech Co., Ltd. (Thailand)

THE SOLUTION (โซลูชั่น)

ระบบกระตุ้นการไหลเวียนของวัสดุที่ถูกยอมรับโดย USDA ขจัดปัญหาการอุดตันของวัตถุดิบและช่วยลดเวลาในการผลิต

ต่างจากเครื่องสั่นลมนิวเมติกซึ่งจะก่อให้เกิดความควบแน่นของผงแป้งหรือผงนมที่มีความชื้นและทำให้ถังเสียหายในที่สุด อุปกรณ์ AirSweep® จะใช้แรงอัดอากาศแรงดันสูงที่มีปริมาตรสูง ซึ่งพัลส์เหล่านี้เปรียบเสมือน “มีดลม” ที่เฉือนผ่านวัสดุที่มีความหนาแน่นและเหนียว และขับสิ่งอุดตันออกไป กำจัดปัญหาการอุตันของโปรตีนเวย์ WPC ในโรงงาน และแนวทางแก้ไขเฉพาะสำหรับปัญหา ณ โรงงานผลิตชีสนี้ คือ AirSweep USDA 135

AirSweep® USDA 135 - USDA ACCEPTED AIRSWEEP® - Flutech Co., Ltd. (Thailand)

THE RESULT (ผลลัพธ์)

เวย์ที่ดีที่สุด = เปลี่ยนจากการใช้อุปกรณ์สร้างแรงสั่นด้วยลมเป็น AirSweep แทน

นับตั้งแต่ติดตั้ง AirSweep USDA 135 โรงงานผลิตชีสไม่เคยประสบปัญหาหารอุดตันแบบ Bridging อีกเลย และในขณะนี้ ทางทีมวิศวกรกําลังนําระบบ AirSweep® ไปติดตั้ง ณ ไซต์อื่นๆ ในเครือ

Whey Protein Concentrate (WPC) - Flutech Co., Ltd. (Thailand)

ลูกค้าบางส่วนของ AirSweep® ในอุตสาหกรรมอาหาร

Hilmar Cheese Company - Flutech Co., Ltd. (Thailand)
Klondike Cheese Company ผลิตชีส โรงงานผลิตชีส ผู้ผลิตอาหาร _ Wisconsin Cheese Logo - Flutech Co., Ltd. (Thailand)
Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. - Flutech Co., Ltd. (Thailand)
Unilever Logo - Flutech Co., Ltd. (Thailand)
บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด | MONDELEZ INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. Logo - Flutech Co., Ltd.
Tillamook_ Dairy Co-Op - Tillamook County Creamery Association Logo - Flutech Co., Ltd. (Thailand)

อ้างอิง: GNC,  AirSweep®

โปรดติดต่อฟลูเทคสําหรับขอข้อมูลเพิ่มเติม:

Tel.: 02-384-6060  |  Line: @flutech.co.th  | Email: [email protected]  | Facebook: @flutech.co.th  | Website: https://flutech.co.th