แสดง %d รายการ

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - CYLINDERS SERIES 1213

Fluid : Filtered and lubricated air
Pressure : min. 3 bar - max. 7 bar
Temperature : min. -5°C - max. +70°C