แสดง %d รายการ

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1348 ÷ 1350 SERIES

Fluid : Filtered and lubricated air
Pressure : 10 bar
Operating temperature : -5°C - +70°C