แสดง %d รายการ

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1330 ÷ 1333 SERIES

Fluid : Filtered and lubricated air
Max. pressure : 10 bar
Working temperature : -5°C- +70°C
Standard rotation : 90° - 180° - 270° - 360°(+1°)
Rotating angle adjustment assy : ±10°