แสดง %d รายการ

จุดเด่นของ Burkert Type 2080

  • High Medium resistance
  • Easy to clean for hygienic applications
  • Long service life
  • Compact