แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - ELECTRIC CYLINDERS 1800 SERIES

  • IP Rating IP65
  • Anti-rotating piston
  • Adapted for use with magnetic sensors
  • A vast range of accessories and motor fixing interfaces

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - LINEAR ACTUATORS SERIES 18T

  • 18TB Series
  • 18TS Series
  • 18TF42 Series
  • 18TF42D Series
  • 18TZ_ _L Series
  • 18TZ_ _S Series