แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์

1200 SERIES

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1200 SERIES FIXINGS – ACCESSOIRES

 • Ordering code : 1200.Ø.01 ( 1 piece )

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1200 STAINLESS STEEL SERIES

Fluid : Filtered air and preferably lubricated
Max. pressure : 10 bar
Bore Cushioning lenght : Ø     16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 mm  15 - 18 - 18 - 18 - 22 - 22 - 25

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - CYLINDERS SERIES 1213

Fluid : Filtered and lubricated air
Pressure : min. 3 bar - max. 7 bar
Temperature : min. -5°C - max. +70°C

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1280X – 1282X SERIES

Fluid : Filtered air and preferably lubricated
Maximum working pressure : 10 bar
Working temperature :
 • 5°C - +70°C with standard seals magnetic or non magnetic piston
 • 5°C - +80°C with FPM seals magnetic piston
 • 5°C - +150°C with FPM seals non magnetic piston

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1230-1231-1232 SERIES

Fluid : Filtered air and preferably lubricated
Pressure : 8 bar
Temperature : -5°C – +50°C

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1260-1261-1262 SERIES

Fluid : Filtered air and preferably lubricated
Pressure : 10 bar
Temperature :
 • 5°C - +70°C with standard seals magnetic or non magnetic piston
 • 5°C - +80°C with FPM seals magnetic piston
 • 5°C - +80°C with HNBR seals magnetic piston
 • 5°C - +120°C with HNBR seals non magnetic piston
 • 5°C - +150°C with FPM seals non magnetic piston

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - 1280-1281-1282 SERIES

Fluid : Filtered air and preferably lubricated
Pressure : 10 bar
Temperature :
 • 5°C - +70°C with standard seals magnetic or non magnetic piston
 • 5°C - +80°C with FPM seals magnetic piston
 • 5°C - +80°C with HNBR seals magnetic piston
 • 5°C - +120°C with HNBR seals non magnetic piston
 • 5°C - +150°C with FPM seals non magnetic piston

จุดเด่นของ PNEUMAX SPA - SENSOR CLAMPS – 1200 SERIES ACCESSORIES

 • Sensor clamps - codes 1500._, RS._, HS._
 • Ordering code : 1260.Ø.F