แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

LUBRICATOR FUNCTION

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (Lubricator) ท่ออากาศได้รับการออกแบบมาเพื่อนำน้ำมันที่ทำให้เกิดอะตอมเข้าไปในท่ออากาศ เพื่อให้สามารถหล่อลื่นกลไกดาวน์สตรีมได้อย่างเพียงพอ ควรปรับน้ำมันหล่อลื่นเพื่อให้ใช้ปริมาณน้ำมันขั้นต่ำในการหล่อลื่นอุปกรณ์ น้ำมันส่วนเกินจะถูกเป่าออกสู่ชั้นบรรยากาศและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 • Inline mounting.
 • Aluminum bowl with sight glass. Optional extended bowl.
 • Sight-feed design.
 • External adjusting knob; removable for tamper resistance.
 • Optional low level switch is available
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.

 • Modular assembly and mounting.
 • Threaded ports or quick-connect fittings for tubing up to 10 mm in diameter.
 • Wick-feed design.
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.

 • nline mounting.
 • High-strength polycarbonate plastic bowl with steel shatterguard.
 • Optional aluminum bowl with sight glass.
 • Wick-feed design.
 • Internal adjustment.
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.

 • Modular or inline mounting.
 • High-strength polycarbonate plastic bowl with steel shatterguard.
 • Optional zinc bowl with sight glass.
 • Sight-feed design.
 • Optional 20-ounce extended bowl.
 • External adjusting knob; removable for tamper resistance.
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.

 • Modular or inline mounting.
 • High-strength polycarbonate plastic bowl with steel shatterguard. Optional zinc bowl.
 • Wick-feed design.
 • External adjusting knob.
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.

 • Inline mounting.
 • High-strength polycarbonate plastic bowl with steel shatterguard.
 • Optional aluminum bowl with sight glass.
 • Sight-feed design.
 • External adjusting knob; removable for tamper resistance.
 • Optional low level switch is available on metal bowls
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.

 • Modular or inline mounting
 • Sight feed design; transparent dome to show oil delivery
 • External oil delivery adjusting knob, removable for tamper resistance
 • Polycarbonate bowl with shatterguard; optional metal bowl with nylon sight glass
 • Inlet pressure rated at 250 psig (17 bar) with metal bowls up to 175°F (79°C)
 • Color caps available for visual management systems. (Blue,red, yellow and grey). Consult factory for custom colors.
 • Front mounted modular clamping design with encapsulated screws
 • Compatible with modular 380 series of products
 • NPTF port threads; optional BSPP threads

 • Modular or inline mounting.
 • Sight-feed design; transparent dome shows how much oil is being dispensed.
 • External adjusting knob, removable for tamper resistance.
 • Polycarbonate plastic bowl with steel shatterguard; optional aluminum bowl with sight glass.
 • Optional extended metal bowl.
 • All working parts can be replaced with a single service cartridge.
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.
 • Optional Low Level Switch is available.

 • Inline mounting.
 • High-strength polycarbonate plastic bowl; optional aluminum bowl.
 • Low-flow models (L50Y) are designed to deliver oil in extremely low-flow (less than 1 scfm) situations.
 • Wick-feed design in both standard-flow and low-flow lubricators.
 • Internal tamper-proof adjustment.
 • NPTF port threads; optional BSPP threads.