เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ Paint & Coating ด้วย AIRSWEEP®

ผู้ผลิตสีและผลิตภัณฑ์สารเคลือบรายใหญ่รายหนึ่ง ได้นำไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) ซึ่งเป็นวัตถุดิบชนิดใหม่เข้ามาใช้ในสายการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางโรงงานพบปัญหาการติดขัดในการเคลื่อนตัวของวัตถุดิบดังกล่าวที่ไม่เคยพบมาก่อน ทำให้สูญเสียเวลาและทรัพยากรในการจัดการกับการติดขัดนี้ ปัญหาที่พบ วัตถุดิบชนิดใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นผงเล็กละเอียด มักจะจับตัวสะสมบริเวณปากปล่อง Feeder ของไซโล แนวทางแก้ไข โรงงานได้ติดตั้งหัวพ่นแรงดันสูง AirSweep® VA-12

จัดการวัตถุดิบเหนียวหนืดด้วย AirSweep® Material Activation Systems

จัดการวัตถุดิบเหนียวหนืดด้วย AirSweep® โรงงานผลิตชีสแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของวัตถุดิบที่มีความข้นและเหนียวหนืด เนื่องจากมีการใช้เวย์โปรตีนเข้มข้น (Whey Protein Concentrate) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีความชื้นและปริมาณไขมันที่สูงมาก ทำให้เกิดการสะสมของเวย์โปรตีนในการปล่อยวัตถุดิบเข้ามาในถังผสมแต่ละครั้ง และเมื่อสะสมมากเข้า วัตถุดิบที่แห้งจนแข็งเคยทำให้เกิดประกายไฟในหน่วยถุงกรอง (Baghouse) ที่ใช้ดักจับเศษวัสดุมาแล้ว ปัญหาดังกล่าวมิเพียงทำให้การผลิตเกิดการสะดุดติดขัด แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยอีกด้วย โรงงานหลายแห่งเลือกใช้เครื่องเขย่าเพื่อกระเทาะเวย์โปรตีนและวัตถุดิบอื่นที่มีความเหนียวให้หลุดจากผนังของถังผสม

AIRSWEEP® – TRI-CLAMP MOUNT MODELS

AIRSWEEP® VA-06-TRI-TRI (3/4″) & VA-12-TRI-TRI (1-1/2″) TRI-CLAMP MOUNT MODELS Ideal for applications requiring easy installation

AIRSWEEP® – USDA ACCEPTED MODELS

AIRSWEEP® USDA ACCEPTED MODELS  Cleans interior surfaces Eliminates ratholes, bridging & material buildup IDEAL FOR APPLICATIONS

AIRSWEEP® – MODEL VA-06 (3/4″)

MATERIAL ACTIVATION SYSTEMS – MODEL VA-06 (3/4″) Activates 2-3 feet diameter of material Ideal for small

AIRSWEEP Material Activation Systems

Do you have a Bridged or a Blocked Silo? AIRSWEEP can solve your blockage Do